กรรมมีความหมายอย่างไร

กรรมหมายถึงอะไร

กรรมเป็นแนวคิดที่มีอยู่ในศาสนาและปรัชญาตะวันออกต่าง ๆ เช่นศาสนาฮินดูพุทธศาสนาและเชน มันหมายถึงกฎของสาเหตุและผลกระทบนั่นคือความคิดที่ว่าการกระทำทั้งหมดที่เราดำเนินการมีผลกระทบที่กลับมาหาเราในบางจุด

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “กรรม” มีต้นกำเนิดในภาษาสันสกฤตภาษาอินเดียโบราณและหมายถึง “การกระทำ” หรือ “การกระทำ” มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่ว่าทุกการกระทำที่เราดำเนินการไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือวาจาสร้างพลังงานที่มีอิทธิพลต่อชะตากรรมในอนาคตของเรา

กรรมทำงานอย่างไร?

ตามความเชื่อในกรรมการกระทำทั้งหมดของเราดีหรือไม่ดีสร้างพลังงานที่บันทึกไว้ในความเป็นอยู่ของเรา พลังงานนี้สามารถสะสมได้หลายชีวิตส่งผลให้เกิดผลบวกหรือเชิงลบในชาติในอนาคต

ตัวอย่างเช่นหากบุคคลปฏิบัติการกระทำที่ดีเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นและปลูกฝังคุณธรรมเช่นความเอื้ออาทรและความเห็นอกเห็นใจพวกเขาจะสะสมกรรมเชิงบวก ซึ่งอาจส่งผลให้ชีวิตในอนาคตมีความสุขมากขึ้นและเต็มไปด้วยโอกาสที่ดี

ในทางกลับกันหากบุคคลปฏิบัติการกระทำเชิงลบเช่นการทำร้ายผู้อื่นและปลูกฝังการเสพติดเช่นความโกรธและความโลภพวกเขาสะสมกรรมเชิงลบ ซึ่งอาจส่งผลให้ชีวิตในอนาคตเต็มไปด้วยความยากลำบากและความทุกข์ทรมาน

วิธีหลุดพ้นจากกรรม?

หนึ่งในเป้าหมายทางจิตวิญญาณหลักคือการหลุดพ้นจากวงจรการเกิดและความตายหรือที่รู้จักกันในชื่อ Samsara และบรรลุการตรัสรู้หรือนิพพาน สำหรับสิ่งนี้จำเป็นต้องชำระล้างกรรมเชิงลบที่สะสมและปลูกฝังกรรมเชิงบวก

สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเช่นการทำสมาธิการเพาะปลูกคุณธรรมและการแสวงหาความรู้ในตนเอง ด้วยการพัฒนาความตระหนักอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการกระทำของเราและปลูกฝังความดีและความเห็นอกเห็นใจเราสามารถเปลี่ยนกรรมของเราและบรรลุสภาวะสันติภาพและความสุขที่ยั่งยืน

บทสรุป

กรรมเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและลึกล้ำที่เชิญชวนให้เราไตร่ตรองถึงความสำคัญของการกระทำและผลที่ตามมาของเรา โดยการทำความเข้าใจและปลูกฝังกรรมเชิงบวกเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราและมีส่วนร่วมในโลกที่ดีกว่า

Scroll to Top