การกูดตอ

Nihility

ความหมายของคำ

คำว่า “ความเสียหาย” หมายถึงคุณภาพหรือสถานะของการเป็นโมฆะและว่างเปล่าว่างเปล่าไม่มีนัยสำคัญหรือไร้ค่า มันหมายถึงการขาดความหมายความสำคัญหรือวัตถุประสงค์

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “Nihility” มีต้นกำเนิดในภาษาละติน “nihil” ซึ่งหมายถึง “ไม่มีอะไร” คำต่อท้าย “-ity” ใช้เพื่อสร้างคำนามนามธรรมจากคำคุณศัพท์

คำวิเศษณ์คำ

– Niilly

คำสันธานของคำ

– และ
– แต่
– แม้ว่า
– อย่างไรก็ตาม

คำพ้องความหมายของคำ

– ความโมฆะ
– ความไม่สำคัญ
– ว่างเปล่า
– อะไรก็ตาม
– เลขที่

คำจำกัดความคำ

– สถานะหรือคุณภาพของการเป็นโมฆะว่างเปล่าหรือไม่มีค่า
– ไม่มีความหมายความสำคัญหรือวัตถุประสงค์
– ลักษณะของสิ่งที่ไม่มีความหมายหรือความเกี่ยวข้อง

วลีที่ใช้คำ

– ความไร้เดียงสาของอาร์กิวเมนต์นี้ทำให้ไม่เกี่ยวข้องกับการสนทนา
– ชีวิตที่ไม่มีจุดประสงค์คือการดำรงอยู่ที่ทำเครื่องหมายด้วยความไร้เดียงสา
– เป็นโมฆะและ niiity เข้ามาในใจของคุณ

ตัวอย่างของคำในข้อความ

– นักปรัชญาแย้งว่า niiity เป็นเงื่อนไขที่มีอยู่ในการดำรงอยู่ของมนุษย์
– งานศิลปะนามธรรมสื่อถึงความรู้สึกของความไร้เดียงสาและไม่มีความหมาย
– วาทกรรมของนักการเมืองถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นความผิดปกติของเขาและขาดสาร

บทกวีด้วยคำ

– การเคลื่อนไหว
– ความเป็นศัตรู
– ความเปราะบาง
– ภาวะเจริญพันธุ์
– ความสามารถ

anagrams ด้วยคำ

– ไม่พบแอนนาแกรมสำหรับคำว่า “nihility”

Scroll to Top