การคูณคืออะไร

การคูณคืออะไร

การคูณเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่รวมตัวเลขสองตัวขึ้นไปเพื่อรับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ มันเป็นหนึ่งในสี่การดำเนินการพื้นฐานของเลขคณิตพร้อมกับการเพิ่มการลบและการแบ่ง

การคูณทำงานอย่างไร

ในการคูณตัวเลขที่เกี่ยวข้องเรียกว่าปัจจัย ปัจจัยแรกถูกคูณด้วยปัจจัยที่สองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นในการคูณ 3 x 4 หมายเลข 3 เป็นปัจจัยแรกและหมายเลข 4 เป็นปัจจัยที่สอง ผลิตภัณฑ์ของการคูณนี้คือ 12.

ตัวอย่าง:

3 x 4 = 12

การคูณสามารถแสดงได้ด้วยตารางการคูณซึ่งตัวเลขจะถูกจัดระเบียบเป็นบรรทัดและคอลัมน์ แต่ละตารางในตารางแสดงถึงผลิตภัณฑ์ของตัวเลขที่เกี่ยวข้องในบรรทัดและคอลัมน์


1
2
3
4
5

1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
3 3 6 9 12 15
4 4 8 12 16 20
5 5 10 15 20 25

การคูณยังสามารถแสดงด้วยรายการที่เป็นระเบียบโดยแต่ละรายการในรายการเป็นผลิตภัณฑ์สอง -numbers

  1. 1 x 1 = 1
  2. 1 x 2 = 2
  3. 1 x 3 = 3
  4. 1 x 4 = 4
  5. 1 x 5 = 5
  6. 2 x 1 = 2
  7. 2 x 2 = 4
  8. 2 x 3 = 6
  9. 2 x 4 = 8
  10. 2 x 5 = 10

การคูณมีคุณสมบัติหลายประการเช่นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และการกระจาย คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถทำให้การคำนวณง่ายขึ้นและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การคูณมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลาย ๆ ด้านเช่นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์ทางการเงินฟิสิกส์วิศวกรรมและอื่น ๆ

ในระยะสั้นการคูณเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่รวมตัวเลขสองตัวขึ้นไปเพื่อรับผลิตภัณฑ์ มันเป็นหนึ่งในการดำเนินการขั้นพื้นฐานของเลขคณิตและมีแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริง

Scroll to Top