การฆาตกรรมที่สมบูรณ์คืออะไร

การฆาตกรรมที่สมบูรณ์คืออะไร

การฆาตกรรมอย่างสมบูรณ์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งใช้ชีวิตของคนอื่นโดยเจตนาและมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดและถูกลงโทษอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย

องค์ประกอบของการฆาตกรรมที่สมบูรณ์

เพื่อให้การฆาตกรรมได้รับการพิจารณาอย่างสมบูรณ์องค์ประกอบบางอย่างจะต้องมีอยู่:

  1. การกระทำโดยสมัครใจ: ผู้กระทำความผิดจะต้องกระทำโดยสมัครใจนั่นคือด้วยความตั้งใจที่จะกระทำการฆาตกรรม
  2. ความตายของเหยื่อ: เหยื่อต้องตายอันเป็นผลมาจากการกระทำของผู้เขียน
  3. Nexus เชิงสาเหตุ: ต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการกระทำของผู้เขียนและการตายของเหยื่อ

บทลงโทษสำหรับการฆาตกรรมที่สมบูรณ์

ในบราซิลการฆาตกรรมที่สมบูรณ์ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ชั่วร้ายและถูกลงโทษด้วยการลงโทษการจำคุกซึ่งอาจแตกต่างกันไปจาก 6 ถึง 30 ปีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของอาชญากรรม นอกจากนี้ผู้กระทำความผิดของคดีฆาตกรรมอาจได้รับคำสั่งให้จ่ายค่าชดเชยให้กับครอบครัวของเหยื่อ

ตัวอย่างการฆาตกรรมที่สมบูรณ์

มีการฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบหลายประเภทเช่น:

  • การฆาตกรรม Dolosa: เมื่อผู้กระทำความผิดมีจุดประสงค์เพื่อฆ่าเหยื่อ
  • การฆาตกรรมที่ชัดเจน: เมื่อผู้กระทำความผิดไม่มีความตั้งใจที่จะฆ่า แต่กระทำโดยประมาทหรือประมาททำให้เกิดการตายของเหยื่อ
  • การฆาตกรรมที่ผ่านการรับรอง: เมื่ออาชญากรรมเกิดขึ้นกับปัจจัยที่ทำให้รุนแรงขึ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่ไร้ประโยชน์ครึ่งครึ่งการอุทธรณ์ที่ทำให้ไม่สามารถปกป้องเหยื่อได้

บทสรุป

การฆาตกรรมอย่างสมบูรณ์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งใช้ชีวิตของคนอื่นโดยเจตนาและมีประสิทธิภาพ มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมที่จะปฏิเสธอาชญากรรมประเภทนี้และเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการลงโทษผู้ร้าย

Scroll to Top