การพูดปด

peemedebism

ความหมายของคำ

คำว่า “peemedebism” หมายถึงการปฏิบัติทางการเมืองและอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ของบราซิล (PMDB) ปัจจุบันเรียกว่าขบวนการประชาธิปไตยของบราซิล (MDB) Peemedebism มีลักษณะโดยการค้นหาพันธมิตรที่กว้างและยืดหยุ่นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพิชิตและการบำรุงรักษาอำนาจทางการเมือง

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “peemedebism” เกิดขึ้นจากทางแยกของคำว่า “pmdb” และ “ism” PMDB ก่อตั้งขึ้นในปี 2508 ในช่วงระบอบการปกครองทางทหารในบราซิลและเริ่มแรกเรียกว่าขบวนการประชาธิปไตยของบราซิล (MDB) ในปี 1980 พรรคได้เปลี่ยนชื่อเป็นขบวนการประชาธิปไตยของบราซิล (PMDB) และต่อมาได้นำชื่อเดิมมาใช้

คำวิเศษณ์คำ

คำวิเศษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “peemedebism” คือ: peemedebista, peemedebistically.

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “peemedebism”

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องบางอย่างสำหรับ “peemedebism” คือ: Peemedebê, Peemedebista, Peemedebian.

คำจำกัดความคำ

  1. การปฏิบัติทางการเมืองและอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ PMDB;
  2. ค้นหาพันธมิตรที่กว้างและยืดหยุ่นเพื่อรับและรักษาอำนาจทางการเมือง;
  3. ลักษณะของพรรคการเมือง MDB

วลีที่ใช้คำ

– Peemedebism เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ใช้โดยหลายฝ่ายในบราซิล

– Peemedebism แสวงหาการก่อตัวของพันธมิตรเพื่อควบคุม

ตัวอย่างของคำในข้อความ

peemedebism เป็นกลยุทธ์ที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการปกครอง

peemedebism ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบางคนว่าถูกพิจารณาว่าเป็นนักสรีรวิทยาการปฏิบัติ

บทกวีด้วยคำ

ตัวอย่างบางส่วนของคำที่สัมผัสกับ “peemedebism” คือ: การเลือกที่รักมักที่ชัง, ลูกค้า, corporatism.

anagrams ด้วยคำ

ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “peemedebism”.

Scroll to Top