การสอบสวนของตำรวจคืออะไร

การสอบสวนของตำรวจคืออะไร?

การสอบสวนของตำรวจเป็นขั้นตอนการสอบสวนที่ดำเนินการโดยตำรวจเพื่อสอบสวนการเกิดอาชญากรรม มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมหลักฐานและข้อมูลที่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและระบุผู้รับผิดชอบต่อความผิด

การสอบสวนของตำรวจทำงานอย่างไร?

การไต่สวนของตำรวจมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อมีหลักฐานของอาชญากรรม มันดำเนินการโดยผู้แทนตำรวจซึ่งรับผิดชอบในการประสานงานการสืบสวนและใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อชี้แจงคดี

ในระหว่างการสอบสวนมีการดำเนินการหลายขั้นตอนเช่นการได้ยินพยานการรวบรวมการทดสอบวัสดุการวิเคราะห์เอกสารและอื่น ๆ ผู้ได้รับมอบหมายอาจขอความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและขอให้มีการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีของผู้ต้องสงสัยหากจำเป็น

การสอบสวนของตำรวจสำคัญแค่ไหน?

การสอบสวนของตำรวจมีความสำคัญต่อการสอบสวนทางอาญา ช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสามารถตรวจสอบอาชญากรรมได้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้การไต่สวนของตำรวจทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการร้องเรียนของการดำเนินคดีสาธารณะและการจัดตั้งศาลในที่สุด หลักฐานและข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการสอบสวนสามารถใช้ในการตัดสินของคดี

ประเภทของการสอบสวนของตำรวจ

  1. การสอบสวนของตำรวจทั่วไป: เป็นประเภทของการสอบถามที่พบบ่อยที่สุดได้ทำการสอบสวนอาชญากรรมโดยทั่วไป
  2. การสอบสวนของตำรวจทหาร: มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนอาชญากรรมที่กระทำโดยทหารในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา
  3. การสอบสวนของตำรวจพลเรือน: มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนอาชญากรรมที่กระทำโดยข้าราชการพลเรือนที่กระทำ
ประเภทการสอบถาม
ร่างกายที่รับผิดชอบ
การสอบถามตำรวจทั่วไป ตำรวจพลเรือน
การสอบสวนของตำรวจทหาร ตำรวจทหาร
การสอบสวนของตำรวจพลเรือน หน่วยงานสาธารณะ Corredoria

การอ้างอิง:

  1. กฎหมายหมายเลข 12.830/2013
  2. รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง