การสอบสวนทางแพ่งคืออะไร

การสอบถามทางแพ่งคืออะไร

การสอบสวนทางแพ่งเป็นขั้นตอนการสอบสวนที่ดำเนินการโดยบริการอัยการสาธารณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติหรือการละเมิดสิทธิส่วนรวม มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อมีหลักฐานการปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมเช่นอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมการละเมิดอำนาจการทุจริตและอื่น ๆ

การสอบถามทางแพ่งทำงานอย่างไร?

การไต่สวนคดีทางแพ่งดำเนินการโดยอัยการซึ่งมีอิสระในการดำเนินการตรวจสอบสถานะ, รวบรวมข้อความรับรองร้องขอเอกสารและใช้มาตรการอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการสอบสวน ในระหว่างกระบวนการอัยการอาจขอให้มีการจัดตั้งคดีความในข้อตกลงหรือเสนอมาตรการพิเศษเพื่อแก้ปัญหาที่ระบุ

วัตถุประสงค์ของการสอบสวนทางแพ่งคืออะไร?

การสอบสวนทางแพ่งมีวัตถุประสงค์หลัก:

 1. ระบุและตรวจสอบความผิดปกติ;
 2. ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชน
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง;
 4. เสนอมาตรการเพื่อป้องกันการละเมิดใหม่
 5. ปกป้องสิทธิส่วนรวมและการกระจาย

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการสอบสวนทางแพ่งไม่มีการลงโทษ แต่เป็นตัวละครเชิงสืบสวนและการป้องกัน หากในระหว่างการสอบสวนพบหลักฐานเพียงพอบริการอัยการสาธารณะอาจเสนอการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย

ประโยชน์ของการสอบสวนทางแพ่ง
ข้อ จำกัด ของการสอบสวนทางแพ่ง
 • ความเป็นไปได้ในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • การส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ;
 • การป้องกันการละเมิดใหม่;
 • การป้องกันสิทธิส่วนรวม;
 • การเสริมสร้างกฎของกฎหมาย
 • ข้อ จำกัด และโครงสร้างของทรัพยากร;
 • ล่าช้าในขั้นตอนขั้นตอน;
 • ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคคลที่สาม
 • ข้อ จำกัด ของการดำเนินการในบางสถานการณ์

การอ้างอิง:

 1. กฎหมายหมายเลข 7,347/1985 – กฎหมายปฏิบัติการทางแพ่งสาธารณะ
 2. รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางปี ​​1988