การสอบ TGO คืออะไร

การสอบ TGO คืออะไร

TGO (glutamic oxalacetic transaminase) เป็นการทดสอบเลือดที่วัดปริมาณของเอนไซม์นี้ในร่างกาย เอนไซม์นี้ส่วนใหญ่พบในตับ แต่ยังมีอยู่ในอวัยวะอื่น ๆ เช่นหัวใจกล้ามเนื้อและไต

ทำไมการสอบ TGO จึงดำเนินการ?

การตรวจ TGO ได้รับการร้องขอจากแพทย์เพื่อประเมินการทำงานของตับและวินิจฉัยโรคตับที่เป็นไปได้ มันสามารถใช้ในการระบุปัญหาเช่นไวรัสตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, โรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในสภาพอื่น ๆ

การสอบ TGO เป็นอย่างไร?

การตรวจ TGO ดำเนินการผ่านการรวบรวมเลือดอย่างง่ายโดยปกติจะอยู่ที่แขนของผู้ป่วย เลือดถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการซึ่งมีการวัดปริมาณ TGO

เป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าการตรวจ TGO ควรตีความโดยแพทย์โดยคำนึงถึงการตรวจและอาการอื่น ๆ ของผู้ป่วย ไม่ใช่การวินิจฉัยที่แยกได้ แต่เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับการประเมินสุขภาพของตับ

ผลการสอบ TGO

ผลลัพธ์ของการสอบ TGO แสดงเป็นหน่วยต่อลิตรของเลือด (u/l) ค่าอ้างอิงอาจแตกต่างกันไปตามห้องปฏิบัติการ แต่มักจะอยู่ในช่วง 5 ถึง 40 u/l.

เหนือค่าปกติอาจบ่งบอกถึงการบาดเจ็บหรือการอักเสบในตับ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าควรทำการทดสอบอื่น ๆ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย

บทสรุป

การตรวจ TGO เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการประเมินการทำงานของตับและวินิจฉัยโรคตับที่เป็นไปได้ ควรตีความโดยแพทย์โดยคำนึงถึงการตรวจและอาการอื่น ๆ ของผู้ป่วย หากคุณมีอาการของปัญหาตับให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการประเมินที่สมบูรณ์

Scroll to Top