การเข้าเมืองคืออะไร

การเข้าเมืองคืออะไร

การเข้าเมืองเป็นกระบวนการของการเข้าและสร้างผู้คนในประเทศอื่นนอกเหนือจากแหล่งกำเนิด คนเหล่านี้เรียกว่าผู้อพยพและมักจะแสวงหาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโอกาสในการทำงานการศึกษาหรือที่หลบภัยในประเทศใหม่

ประเภทของการเข้าเมือง

การเข้าเมืองสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามเหตุผลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การตรวจคนเข้าเมืองหลักบางประเภทคือ:

  • การเข้าเมืองทางเศรษฐกิจ: เมื่อผู้คนอพยพในการค้นหาโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นและสภาพเศรษฐกิจ
  • การเข้าเมืองในครอบครัว: เมื่อผู้คนอพยพไปพบกับสมาชิกในครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศอื่นแล้ว
  • การเข้าเมืองผู้ลี้ภัย: เมื่อผู้คนหลบหนีความขัดแย้งทางอาวุธการข่มเหงทางการเมืองภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ในประเทศต้นทางของพวกเขา
  • การเข้าเมืองของนักเรียน: เมื่อผู้คนอพยพไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาในประเทศอื่น

ผลกระทบของการเข้าเมือง

การเข้าเมืองอาจมีผลกระทบหลายประการต่อประเทศบ้านเกิดของผู้อพยพและประเทศปลายทาง ผลกระทบหลักของการเข้าเมืองคือ:

  • เศรษฐกิจ: ผู้อพยพสามารถมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศปลายทางผ่านการชำระภาษีการสร้างงานและการกระตุ้นการบริโภค
  • วัฒนธรรม: การเข้าเมืองนำมาซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเพิ่มคุณค่าสังคมด้วยประเพณีใหม่ศุลกากรภาษาและการทำอาหาร
  • สังคม: การเข้าเมืองสามารถสร้างความท้าทายทางสังคมเช่นการบูรณาการของผู้อพยพเข้ากับสังคมท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

นโยบายการเข้าเมือง

แต่ละประเทศมีนโยบายการเข้าเมืองของตัวเองซึ่งควบคุมการเข้ามาความคงทนและการรวมกลุ่มของผู้อพยพ นโยบายเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศความต้องการแรงงานปัญหาด้านความปลอดภัยและนโยบายการบูรณาการ

ประเทศ
นโยบายการเข้าเมือง
สหรัฐอเมริกา นโยบายการเข้าเมืองที่เข้มงวดโดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยและการควบคุมชายแดน
แคนาดา นโยบายการเข้าเมืองแบบเปิดเพิ่มเติมพร้อมโปรแกรมตรวจคนเข้าเมืองตามทักษะและการรวมตัวของครอบครัว
เยอรมนี นโยบายการเข้าเมืองมุ่งเน้นไปที่แรงงานที่มีทักษะและผู้ลี้ภัย

ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับการเข้าเมือง

การเข้าเมืองเป็นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์และปัจจุบันทั่วโลก ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับการเข้าเมืองคือ:

  1. นิวยอร์กซิตี้ในสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองผู้อพยพ” เนื่องจากผู้อพยพจำนวนมากที่มาถึงและก่อตั้งขึ้นในเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
  2. บราซิลได้รับผู้อพยพจำนวนมากในศตวรรษที่สิบเก้าและยี่สิบโดยเฉพาะชาวอิตาเลียนเยอรมันญี่ปุ่นและโปรตุเกส
  3. การเข้าเมืองอาจเป็นกระบวนการที่ท้าทายซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่เรียนรู้ภาษาใหม่และเผชิญกับอคติ

การเข้าเมืองเป็นธีมที่ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม การทำความเข้าใจและอภิปรายเกี่ยวกับการเข้าเมืองเป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและยุติธรรมมากขึ้น

Scroll to Top