คนทรานส์คืออะไร

คนทรานส์คืออะไร

คนทรานส์คือคนที่ไม่ได้ระบุประเภทของเธอตั้งแต่แรกเกิด ในขณะที่คนส่วนใหญ่ระบุด้วยประเภทที่สอดคล้องกับเพศทางชีวภาพของพวกเขาคนข้ามเพศมีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างจากที่ถูกกำหนดตั้งแต่แรกเกิด

ตัวตนทางเพศ

อัตลักษณ์ทางเพศหมายถึงวิธีที่บุคคลรู้สึกและระบุเกี่ยวกับเพศของเขา สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าอัตลักษณ์ทางเพศไม่เกี่ยวข้องกับรสนิยมทางเพศ บุคคลทรานส์อาจเป็นเพศตรงข้ามรักร่วมเพศกะเทยหรือรสนิยมทางเพศอื่น ๆ

transgender เทียบกับ cisgender

ในฐานะที่เป็นคนข้ามเพศไม่ได้ระบุประเภทที่เกิดจากการเกิดบุคคล cisgender เป็นคนที่ระบุประเภทที่กำหนดให้เธอตั้งแต่แรกเกิด ตัวอย่างเช่นหากบุคคลหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ชายที่เกิดและระบุว่าตัวเองเป็นผู้ชายเขาก็จะเป็น cisgender

ความท้าทายที่ผู้คนต้องเผชิญกับทรานส์

คนข้ามเพศต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตของพวกเขารวมถึงการเลือกปฏิบัติอคติการขาดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและปัญหาทางกฎหมาย บ่อยครั้งที่พวกเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับของครอบครัวและสังคม

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเคารพอัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละคนและปฏิบัติต่อพวกเขาตามตัวตนที่มั่นใจในตนเอง ความเคารพและการรวมเป็นพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา

  1. การเลือกปฏิบัติและอคติ
  2. การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
  3. ปัญหาทางกฎหมาย
  4. การยอมรับของครอบครัวและสังคม
ความท้าทาย
ส่งผลกระทบ

ความยากลำบาก

การเลือกปฏิบัติและอคติ การยกเว้นทางสังคมความรุนแรงการเข้าถึงการจ้างงานและที่อยู่อาศัย
เข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความยากลำบากในการค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและการเข้าถึงการรักษาที่เฉพาะเจาะจง
ปัญหาทางกฎหมาย ขาดการรับรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศความยากลำบากในการเปลี่ยนเอกสารส่วนบุคคล
การยอมรับของครอบครัวและสังคม การปฏิเสธครอบครัวการแยกทางสังคมการขาดการสนับสนุนทางอารมณ์

Scroll to Top