ความกลัวในพระคัมภีร์คืออะไร

ความกลัวในพระคัมภีร์คืออะไร?

ความกลัวในพระคัมภีร์เป็นแนวคิดที่มีอยู่ในปัจจุบันและสำคัญมาก เขาเกี่ยวข้องกับความเคารพความเคารพและการเชื่อฟังต่อพระเจ้า ความกลัวในพระคัมภีร์ไม่กลัว แต่ทัศนคติของการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

ความกลัวในพระคัมภีร์และความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ความกลัวในพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์กับพระเจ้า เขานำเราให้รับรู้อำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ ความกลัวของพระเจ้าทำให้เราแสวงหาการปรากฏตัวของพระองค์เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์และดำเนินชีวิตตามหลักการของพระวจนะของพระองค์

สุภาษิต 1: 7 กล่าวว่า “ความกลัวของพระเจ้าคือหลักการของความรู้ความบ้าคลั่งที่ดูถูกภูมิปัญญาและการสอน” ข้อนี้แสดงให้เราเห็นว่าความกลัวของพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้รับสติปัญญาและความเข้าใจ

ความกลัวในพระคัมภีร์และภูมิปัญญา

ความกลัวในพระคัมภีร์เชื่อมโยงโดยตรงกับภูมิปัญญา ผู้ที่กลัวว่าพระเจ้าจะได้รับการพิจารณาอย่างชาญฉลาดเพราะพวกเขาตระหนักว่าเขาเป็นผู้สร้างและลอร์ดของทุกสิ่ง ภูมิปัญญาที่มาจากความกลัวของพระเจ้านำทางเราในการตัดสินใจและช่วยให้เรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นธรรมและเต็ม

สดุดี 111: 10 กล่าวว่า: “ความกลัวของพระเจ้าคือหลักการแห่งปัญญาทุกคนที่ปฏิบัติตามศีลของพวกเขาเปิดเผยสามัญสำนึกเขาจะได้รับการยกย่องตลอดไป!” ข้อนี้แสดงให้เราเห็นว่าความกลัวของพระเจ้าเป็นรากฐานของปัญญาและผู้ที่ฝึกฝนมันมีค่าควรสรรเสริญ

  1. ความกลัวในพระคัมภีร์ทำให้เราแสวงหาพระเจ้าในการอธิษฐานและนมัสการ
  2. ความกลัวในพระคัมภีร์ทำให้เราเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้า
  3. ความกลัวในพระคัมภีร์ทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นธรรมและเต็มไปหมด
  4. ความกลัวในพระคัมภีร์ทำให้เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
ข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์
สดุดี 34: 9 – “ฉันกลัวพระเจ้าเจ้าคุณวิสุทธิชนของคุณเพราะไม่มีอะไรหายไปสำหรับคนที่กลัวพระองค์”
สุภาษิต 14:27 – “ความกลัวของพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตและขจัดกับดักแห่งความตาย”
สุภาษิต 19:23 – “ความกลัวของพระเจ้านำไปสู่ชีวิต; ผู้ที่มีความพึงพอใจเป็นอิสระจากความชั่วร้ายใด ๆ ”

ในระยะสั้นความกลัวในพระคัมภีร์เป็นทัศนคติของความเคารพความเคารพและการเชื่อฟังต่อพระเจ้า เขานำเราให้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านำทางเราในการตัดสินใจและทำให้เรามีชีวิตที่ยุติธรรมและไม่บุบสลาย ความกลัวของพระเจ้าเป็นหลักการแห่งปัญญาและนำเราไปสู่การมีอยู่ในการสวดอ้อนวอนและการนมัสการ

Scroll to Top