ความอัปยศ

สมาชิก

ความหมายของคำ

คำว่า “largemade” ไม่มีความหมายเฉพาะเนื่องจากไม่ใช่คำในภาษาโปรตุเกส

ต้นกำเนิดของคำ

ไม่ทราบต้นกำเนิดของคำว่า “shamely” เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ของภาษาโปรตุเกส

คำวิเศษณ์คำ

เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุคำวิเศษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “รูปแบบ” เนื่องจากไม่มีอยู่

คำสันธานของคำ

เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุคำสันธานที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “รูปแบบ” เพราะไม่มีอยู่

คำพ้องความหมายของคำ

เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุคำพ้องความหมายสำหรับคำว่า “รูปแบบ” เพราะไม่มีอยู่

คำจำกัดความคำ

เป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำจำกัดความสำหรับคำว่า “รูปแบบ” เนื่องจากไม่มีอยู่

วลีที่ใช้คำ

เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างวลีด้วยคำว่า “shamely” เพราะมันไม่มีอยู่

ตัวอย่างของคำในข้อความ

เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตัวอย่างการใช้คำว่า “รูปแบบ” เพราะไม่มีอยู่

บทกวีด้วยคำ

เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุบทกวีสำหรับคำว่า “shamely” เพราะไม่มีอยู่

anagrams ด้วยคำ

เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างแอนนาแกรมด้วยคำว่า “shamely” เพราะไม่มีอยู่

Scroll to Top