ความเข้มงวดคืออะไร

ความเข้มงวดคืออะไร

ความเข้มงวดเป็นคำที่ใช้อธิบายมาตรการทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลใช้เพื่อลดการใช้จ่ายสาธารณะและควบคุมการขาดดุลงบประมาณ มาตรการเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายภาษีที่เพิ่มขึ้นและการปฏิรูปโครงสร้าง

ทำไมความเข้มงวดจึงถูกนำไปใช้?

มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดเมื่อประเทศเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเช่นภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือหนี้สาธารณะที่ไม่ยั่งยืน เป้าหมายคือการฟื้นฟูความมั่นคงทางการเงินลดหนี้และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

มาตรการเข้มงวด

มาตรการความเข้มงวดอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ แต่มาตรการทั่วไปบางอย่างรวมถึง:

  1. ลดการใช้จ่ายสาธารณะในด้านต่างๆเช่นสุขภาพการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐาน;
  2. เพิ่มภาษีเพื่อเพิ่มรายได้จากรัฐบาล
  3. การปฏิรูปโครงสร้างเช่นการปฏิรูปประกันสังคมและการปฏิรูปแรงงาน;
  4. การแปรรูป บริษัท ที่เป็นเจ้าของของรัฐ
  5. การลดผลประโยชน์ทางสังคม;
  6. การควบคุมเงินเดือนและการจ้างงานการแช่แข็งในภาครัฐ

การวิพากษ์วิจารณ์ความเข้มงวด

การดำเนินการตามมาตรการความเข้มงวดมักเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์ บางคนแย้งว่ามาตรการเหล่านี้อาจนำไปสู่การลดลงของการบริการสาธารณะที่จำเป็นเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและลดการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสั้น

นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการความเข้มงวดในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ในขณะที่บางคนแย้งว่าความเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูความไว้วางใจของนักลงทุนและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน แต่คนอื่น ๆ ยืนยันว่าการลงทุนสาธารณะและสิ่งเร้าทางเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างของความเข้มงวด

ตัวอย่างบางส่วนของประเทศที่ใช้มาตรการความเข้มงวด ได้แก่ :

ประเทศ
ระยะเวลา
การวัด

กรีซ 2010-2018 การลดเงินเดือนและการเกษียณอายุการเพิ่มภาษีการแปรรูป
โปรตุเกส 2011-2014 การลดการใช้จ่ายสาธารณะการเพิ่มภาษีการปฏิรูปโครงสร้าง
สเปน 2010-2014 ลดการใช้จ่ายสาธารณะการปฏิรูปแรงงานเพิ่มภาษี

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ และประเทศอื่น ๆ อีกมากมายได้ใช้มาตรการความเข้มงวดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

บทสรุป

ความเข้มงวดเป็นคำที่อธิบายถึงมาตรการทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อลดการใช้จ่ายสาธารณะและควบคุมการขาดดุลงบประมาณ มาตรการเหล่านี้อาจแตกต่างจากการลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มภาษีและการปฏิรูปโครงสร้าง อย่างไรก็ตามการดำเนินการตามมาตรการความเข้มงวดมักเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์และการอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

Scroll to Top