ความเป็นธรรมชาติอะไรและ

ความเป็นธรรมชาติ: มันคืออะไร

ความเป็นธรรมชาติเป็นคำที่ใช้ในการระบุบ้านเกิดของบุคคล เป็นข้อมูลสำคัญในการระบุแหล่งกำเนิดของใครบางคนและสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ เช่นเอกสารอย่างเป็นทางการแบบฟอร์มและการลงทะเบียน

ความสำคัญของความเป็นธรรมชาติ

naturality เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น:

  1. การระบุส่วนบุคคล: ความเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ประกอบเป็นตัวตนของบุคคลพร้อมกับชื่อวันเดือนปีเกิดและอื่น ๆ
  2. Registry โยธา: ในบันทึกการเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งความเป็นธรรมชาติของทารกแรกเกิด
  3. เอกสารอย่างเป็นทางการ: ในเอกสารเช่น ID, CPF, Passport และอื่น ๆ เป็นเรื่องปกติที่จะรวมความเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคล
  4. สถิติด้านประชากรศาสตร์: ความเป็นธรรมชาติใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติเช่นการศึกษาการโยกย้ายถิ่นฐานการกระจายประชากรและอื่น ๆ

วิธีการระบุความเป็นธรรมชาติ?

ความเป็นธรรมชาติสามารถระบุได้ผ่านเอกสารเช่นสูติบัตรบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางและอื่น ๆ เอกสารเหล่านี้มักจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เกิดของบุคคล

นอกจากนี้ความเป็นธรรมชาติยังสามารถแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบและการลงทะเบียน

ความอยากรู้:

คุณรู้หรือไม่ว่าธรรมชาติไม่เพียง แต่หมายถึงประเทศเกิด แต่ยังรวมถึงเมืองหรือรัฐด้วย? ตัวอย่างเช่นบุคคลสามารถเป็นธรรมชาติจากบราซิล แต่เกิดที่เซาเปาโล

บทสรุป:

ความเป็นธรรมชาติเป็นข้อมูลสำคัญในการระบุที่มาของบุคคล มันถูกใช้ในบริบทต่าง ๆ เช่นเอกสารอย่างเป็นทางการบันทึกทางแพ่งและสถิติประชากร เป็นข้อมูลที่ประกอบเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลและสามารถระบุได้ผ่านเอกสารหรือข้อมูลด้วยวาจา

ที่มา: www.exemplo.com