ความเมตตาคืออะไร

ความเมตตาคืออะไร

ความเมตตาเป็นแนวคิดที่มีอยู่ในศาสนาและปรัชญาต่าง ๆ ทั่วโลก มันมักจะเกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจความเมตตาและการให้อภัยและถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับการพัฒนามนุษย์และเพื่อการใช้ชีวิตในสังคม

ความสำคัญของความเมตตา

ความเมตตาเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพและเพื่อการส่งเสริมสันติภาพและความยุติธรรม เธอเตือนเราถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเอาใจใส่และความเคารพโดยไม่คำนึงถึงการกระทำหรือสถานการณ์ของพวกเขา

วิธีฝึกความเมตตา?

มีหลายวิธีในการฝึกฝนความเมตตาในชีวิตประจำวัน บางส่วนรวมถึง:

 1. ให้อภัยผู้ที่ทำร้ายเรา;
 2. ช่วยผู้ด้อยโอกาส;
 3. ฟังและให้การสนับสนุนผู้ที่ต้องการ;
 4. หลีกเลี่ยงการตัดสินอย่างเร่งรีบ
 5. ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเมตตาและความเข้าใจ

ความเมตตาในศาสนา

ความเมตตาเป็นธีมหลักในหลาย ๆ ศาสนา ตัวอย่างเช่นในศาสนาคริสต์ความเมตตาถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะหลักของพระเจ้าและเน้นในคำสอนของพระเยซูคริสต์ ในศาสนาอิสลามความเมตตาเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮ์และมีคุณค่าในฐานะคุณภาพที่จะได้รับการปลูกฝังโดยผู้ซื่อสัตย์

ความเมตตาในสังคม

ความเมตตายังมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและมีความเสมอภาคมากขึ้น เธอเตือนเราถึงความสำคัญของการมองเกินความแตกต่างและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยศักดิ์ศรีและความเคารพ

ประโยชน์ของความเมตตา
ตัวอย่างของความเมตตาในสังคม
 • การส่งเสริมสันติภาพและความสามัคคี;
 • การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
 • การลดความขัดแย้งและความรุนแรง;
 • การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ;
 • ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจ
 • แคมเปญความเป็นปึกแผ่น
 • งานสมัครใจ;
 • โครงการรวมทางสังคม;
 • โปรแกรมสนับสนุนสำหรับชุมชนที่ยากจน;
 • ความคิดริเริ่มความยุติธรรมในการบูรณะ

บทสรุป

ความเมตตาเป็นค่าที่สำคัญสำหรับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และสำหรับการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและมีความเสมอภาคมากขึ้น เธอเตือนเราถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจความเมตตาและความเคารพโดยไม่คำนึงถึงการกระทำหรือสถานการณ์ของพวกเขา เมื่อเราฝึกฝนความเมตตาในชีวิตประจำวันของเราเรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความสามัคคีและความเป็นอยู่ที่ดี

Scroll to Top