ความใคร่คืออะไร

ความใคร่คืออะไร

ความใคร่เป็นคำที่ใช้ในด้านจิตวิทยาและจิตวิเคราะห์เพื่ออ้างถึงแรงกระตุ้นทางเพศของบุคคลหรือความต้องการทางเพศ มันเป็นพลังงานกายสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความสุขทางเพศและความพึงพอใจของความต้องการทางเพศ

ความสำคัญของความใคร่

ความใคร่มีบทบาทสำคัญในการมีเพศสัมพันธ์และชีวิตทางอารมณ์ของบุคคล มันเกี่ยวข้องกับความปรารถนาในความใกล้ชิดความสุขทางเพศและความสามารถในการเชื่อมโยงสุขภาพที่ดีกับร่างกายของตัวเองและอื่น ๆ

ความใคร่ที่มีสุขภาพดีมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ทางอารมณ์และร่างกายของบุคคล เมื่อความใคร่อยู่ในความสมดุลมันมีส่วนช่วยในการให้ความนับถือตนเองความมั่นใจในตนเองและความรู้สึกของความสุขและความสมบูรณ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความใคร่

ความใคร่สามารถได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการทั้งร่างกายและจิตใจ ปัจจัยหลักบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อความใคร่ ได้แก่ :

 • การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน;
 • ความเครียด;
 • ความเหนื่อยล้า;
 • ปัญหาสุขภาพ
 • ยา;
 • การบาดเจ็บทางอารมณ์;
 • ปัญหาความสัมพันธ์
 • ภาพตัวเองลบ;
 • ภาวะซึมเศร้า;
 • ความวิตกกังวล;
 • ในหมู่คนอื่น ๆ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าความใคร่สามารถแตกต่างกันไปตลอดชีวิตของบุคคลและแต่ละคนมีความใคร่ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นส่วนตัว

จะเพิ่มความใคร่ได้อย่างไร

มีกลยุทธ์บางอย่างที่สามารถช่วยเพิ่มความใคร่เช่น:

 1. ฝึกออกกำลังกายเป็นประจำ;
 2. มีอาหารที่สมดุล
 3. ลดความเครียด;
 4. ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพเช่นการบำบัดทางเพศ
 5. สำรวจจินตนาการทางเพศ;
 6. ลงทุนในช่วงเวลาแห่งความใกล้ชิดและการเชื่อมต่อกับคู่ของคุณ;
 7. พูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศและความชอบ;
 8. ค้นหารูปแบบของการผ่อนคลายเช่นการทำสมาธิและการนวด;
 9. พยายามระบุและรักษาสาเหตุทางร่างกายหรืออารมณ์ที่เป็นไปได้ของความใคร่ต่ำ

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์และสิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับคนคนหนึ่งอาจไม่ได้ผลสำหรับคนอื่น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ในตนเองและลองใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ

Scroll to Top