ความไม่สอดคล้องกันคืออะไร

ความไม่สอดคล้องกันคืออะไร

ความไม่สอดคล้องกันเป็นคำที่ใช้อธิบายการขาดความเชื่อมโยงความมั่นคงหรือความสม่ำเสมอในบางสิ่ง สามารถนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ตั้งแต่สถานการณ์ส่วนตัวไปจนถึงประเด็นที่ครอบคลุมมากขึ้นเช่นนโยบายสาธารณะหรือระบบสารสนเทศ

สาเหตุของความไม่สอดคล้องกัน

ความไม่สอดคล้องกันอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการเช่น:

 1. ขาดการสื่อสารที่เพียงพอ
 2. ข้อผิดพลาดของมนุษย์
 3. ความล้มเหลวของกระบวนการ;
 4. ข้อมูลล้าสมัย;
 5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์;
 6. ขาดมาตรฐาน;
 7. ขาดการควบคุมคุณภาพ;
 8. ในหมู่คนอื่น ๆ

ผลกระทบของความไม่สอดคล้องกัน

ความไม่สอดคล้องกันอาจมีผลกระทบเชิงลบหลายประการทั้งระดับบุคคลและระดับรวม ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ :

 • การสูญเสียความมั่นใจ;
 • ความยากลำบากในการตัดสินใจ;
 • ขาดทุนทางการเงิน
 • เสียทรัพยากร;
 • rework;
 • ความไม่พอใจของลูกค้า;
 • ในหมู่คนอื่น ๆ

จะหลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องกันได้อย่างไร?

เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สอดคล้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาตรการมาใช้เช่น:

 • สร้างกระบวนการที่ชัดเจนและกำหนดไว้อย่างดี
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ลงทุนในการฝึกอบรมและฝึกอบรม;
 • ใช้ระบบข้อมูลแบบรวม;
 • ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
 • เก็บข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ขั้นตอนมาตรฐาน;
 • ตรวจสอบกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 • ท่ามกลางการกระทำอื่น ๆ

บทสรุป

ความไม่สอดคล้องกันสามารถนำปัญหาและผลกระทบเชิงลบหลายประการดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระวังและใช้มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง การค้นหาการเชื่อมโยงความมั่นคงและความสม่ำเสมอเป็นพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่เหมาะสมของระบบหรือกระบวนการใด ๆ

Scroll to Top