คาร์บอน chiral คืออะไร

คาร์บอน chiral คืออะไร

Chiral Carbon เป็นแนวคิดที่สำคัญในเคมีอินทรีย์ เพื่อให้เข้าใจว่าคาร์บอน chiral คืออะไรจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าคาร์บอนที่ไม่สมดุลคืออะไร

คาร์บอนอสมมาตร

คาร์บอนแบบไม่สมมาตรหรือที่เรียกว่าคาร์บอน stereogenic เป็นอะตอมคาร์บอนที่เชื่อมต่อกับสี่กลุ่มที่แตกต่างกัน การกำหนดค่านี้ทำให้คาร์บอนไม่สมดุลนั่นคือไม่มีแผนสมมาตร

เมื่อสารประกอบมีคาร์บอนแบบอสมมาตรมันสามารถมีอยู่ในสองรูปแบบที่แตกต่างกันเรียกว่า enantiomers enantiomers เหล่านี้เป็นภาพ specular ของกันและกันและไม่สามารถซ้อนทับได้เช่นเดียวกับมือขวาของเราไม่สามารถซ้อนทับมือซ้ายของเราได้

คาร์บอน quiral

Chiral Carbon เป็นคาร์บอนแบบอสมมาตรชนิดเฉพาะที่มีอยู่ในโมเลกุลอินทรีย์ โมเลกุลที่มีคาร์บอน chiral สามารถมีคาร์บอนอสมมาตรหลายตัว แต่มีเพียงหนึ่งในนั้นเท่านั้นที่ถือว่าเป็นคาร์บอนหลัก chiral

เป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าโมเลกุลอินทรีย์ทั้งหมดไม่ได้มีคาร์บอน chiral สำหรับคาร์บอนที่ถูกพิจารณาว่าจะต้องเชื่อมต่อกับสี่กลุ่มที่แตกต่างกันและไม่สามารถมีแผนสมมาตรได้

chiral carbons มีความสำคัญอย่างยิ่งในเคมีอินทรีย์เนื่องจากพวกเขากำหนดคุณสมบัติและกิจกรรมทางชีวภาพของสารประกอบหลายชนิด ตัวอย่างเช่น enantiomers ของสารประกอบ chiral อาจมีผลกระทบทางเภสัชวิทยาที่แตกต่างกันเป็น enantiomer ที่มีประสิทธิภาพและอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานหรือแม้กระทั่งพิษ

นอกจากนี้การปรากฏตัวของคาร์บอน chiral ในโมเลกุลสามารถมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาทางเคมีของคุณและวิธีที่มันโต้ตอบกับสารประกอบอื่น ๆ

บทสรุป

Chiral Carbon เป็นแนวคิดพื้นฐานในเคมีอินทรีย์ มันหมายถึงคาร์บอนแบบอสมมาตรที่เชื่อมต่อกับสี่กลุ่มที่แตกต่างกัน การปรากฏตัวของคาร์บอน chiral ในโมเลกุลสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณสมบัติและกิจกรรมทางชีวภาพของพวกเขา สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดนี้เพื่อให้เข้าใจเคมีของสารประกอบอินทรีย์ได้ดีขึ้น

Scroll to Top