คำที่โดดเด่นหมายถึงอะไร

คำที่โดดเด่นหมายถึงอะไร

คำที่โดดเด่นคือคำคุณศัพท์ที่อ้างถึงสิ่งที่พบได้ทั่วไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นหรือสำคัญกว่าในบริบทที่กำหนด มันถูกใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่โดดเด่นหรือมีปริมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่น ๆ

ตัวอย่างของการใช้คำที่โดดเด่น:

1. ในภาคเหนือของบราซิลสภาพภูมิอากาศที่โดดเด่นคือเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีอุณหภูมิสูงและฝนตกบ่อย

2. ภาษาที่โดดเด่นในบราซิลคือโปรตุเกส

3. สีที่โดดเด่นในการตกแต่งห้องเป็นสีน้ำเงิน

ความสำคัญของคำที่โดดเด่น:

คำที่โดดเด่นเป็นพื้นฐานในการแสดงความคิดของสิ่งที่โดดเด่นหรือมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นในบริบทที่กำหนด ช่วยให้การสื่อสารและความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับลักษณะเด่นของวิชาเฉพาะ

การใช้คำที่โดดเด่นในพื้นที่ต่าง ๆ :

คำที่โดดเด่นสามารถใช้ในหลายพื้นที่เช่น:

  1. ภูมิอากาศ: เพื่ออธิบายสภาพภูมิอากาศที่โดดเด่นในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
  2. ภาษาศาสตร์: เพื่อระบุภาษาที่โดดเด่นในประเทศ;
  3. การตกแต่ง: เพื่อเน้นสีที่โดดเด่นในสภาพแวดล้อม;
  4. สังคมวิทยา: เพื่ออธิบายวัฒนธรรมที่โดดเด่นในสังคม;
  5. เศรษฐกิจ: เพื่อระบุภาคเศรษฐกิจที่โดดเด่นในภูมิภาค;
  6. ชีววิทยา: เพื่ออธิบายสายพันธุ์ที่โดดเด่นในระบบนิเวศ

ข้อสรุป:

คำที่โดดเด่นใช้เพื่ออธิบายบางสิ่งที่พบได้บ่อยกว่าบ่อยขึ้นหรือสำคัญกว่าในบริบทที่กำหนด มันเป็นพื้นฐานที่จะแสดงลักษณะเด่นของเรื่องเฉพาะและสามารถใช้ในหลายพื้นที่

Scroll to Top