คำว่าความรอบคอบหมายถึงอะไร

คำว่า Prudence หมายถึงอะไร

คำว่าความรอบคอบเป็นคำที่มาจากภาษาละติน “รอบคอบ” และหมายถึงคุณภาพของการระมัดระวังมีเหตุผลและระมัดระวังในการตัดสินใจและการกระทำ มันเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและความสามารถในการประเมินสถานการณ์อย่างมีเหตุผลโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและผลที่ตามมา

ความสำคัญของความรอบคอบ

Prudence เป็นคุณธรรมที่มีคุณค่าในด้านต่าง ๆ ของชีวิตเช่นความสัมพันธ์ส่วนตัวการจัดการทางการเงินการตัดสินใจอย่างมืออาชีพและแม้แต่การดำเนินการของประเทศ มันเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคาดการณ์ปัญหาหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและดำเนินการอย่างรับผิดชอบ

ตัวอย่างของความรอบคอบ

ตัวอย่างของความรอบคอบคือเมื่อบุคคลตัดสินใจที่จะประหยัดเงินแทนการใช้จ่ายอย่างรุนแรงคิดเกี่ยวกับอนาคตและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เป็นไปได้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อผู้ขับขี่ขับเคลื่อนการป้องกันการเคารพกฎหมายจราจรและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

ความรอบคอบในปรัชญา

Prudence เป็นแนวคิดที่กล่าวถึงในปรัชญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจริยธรรมอริสโตเติ้ล ตามที่อริสโตเติล Prudence เป็นหนึ่งในสี่คุณธรรมพระคาร์ดินัลพร้อมกับความยุติธรรมความกล้าหาญและความพอประมาณ ถือว่าเป็นคุณธรรมที่เป็นแนวทางให้คุณธรรมอื่น ๆ เพราะมันผ่านไปแล้วว่าตัวเลือกที่ถูกต้องเกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์

ความรอบคอบในศาสนา

ความรอบคอบก็มีคุณค่าในศาสนาต่าง ๆ เช่นศาสนาคริสต์ ยกตัวอย่างเช่นในพระคัมภีร์ความรอบคอบถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่ต้องได้รับการปลูกฝังโดยผู้ซื่อสัตย์ มันถูกมองว่าเป็นวิธีการแสดงตามพระประสงค์ของพระเจ้าและหลีกเลี่ยงบาปและการล่อลวง

  1. ความรอบคอบในชีวิตประจำวัน
  2. ความรอบคอบในการบริหารการเงิน
  3. ความรอบคอบในการตัดสินใจ
  4. ความรอบคอบในการเมือง
ตัวอย่าง
คำอธิบาย
ตัวอย่าง 1 ตัวอย่างคำอธิบาย 1
ตัวอย่าง 2 ตัวอย่างคำอธิบาย 2

การอ้างอิงบรรณานุกรม

Scroll to Top