คำว่า Martyr หมายถึงอะไร

คำว่า Martyr หมายถึงอะไร?

คำว่าผู้พลีชีพมีต้นกำเนิดใน “Martys” กรีกซึ่งหมายถึง “พยาน” ในบริบททางศาสนาผู้พลีชีพคือคนที่ทนทุกข์ทรมานการข่มเหงทรมานหรือแม้แต่ความตายเพราะศรัทธาหรือความเชื่อมั่นทางศาสนาของเขา

แหล่งกำเนิดประวัติศาสตร์

ความคิดของผู้พลีชีพมาในบริบทของศาสนาคริสต์ดั้งเดิมที่ผู้ติดตามของพระเยซูคริสต์หลายคนถูกข่มเหงและถูกฆ่าตายเพราะปฏิเสธที่จะละทิ้งศรัทธาของพวกเขา บุคคลเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของพระกิตติคุณและได้รับการเคารพในฐานะนักบุญ

ลักษณะของผู้พลีชีพ

ผู้พลีชีพคือคนที่เต็มใจเสียสละชีวิตของตัวเองในนามของความเชื่อของเขา พวกเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องความกล้าหาญการต่อต้านและการอุทิศตนอย่างไม่สั่นคลอน บ่อยครั้งที่พวกเขาถือเป็นตัวอย่างของความศรัทธาและแรงบันดาลใจสำหรับผู้อื่น

ตัวอย่างของผู้พลีชีพ

เรื่องราวเต็มไปด้วยตัวอย่างของผู้พลีชีพที่ให้ชีวิตของพวกเขาเพื่อความเชื่อมั่นของพวกเขา บางส่วนที่รู้จักกันดีคือ:

  1. นักบุญสตีเฟ่น: ผู้พลีชีพคริสเตียนคนแรกที่ถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายเพื่อเทศนาพระกิตติคุณ;
  2. Joana d’Arc: ถูกไฟไหม้ด้วยความศรัทธาและความเป็นผู้นำทางทหารของเธอ;
  3. มหาตมะคานธี: ถูกสังหารโดยการต่อสู้อย่างสันติเพื่อความเป็นอิสระของอินเดีย
  4. มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์: ถูกสังหารโดยการป้องกันสิทธิพลเมืองและความเท่าเทียมทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา

ความหมายปัจจุบัน

ในปัจจุบันคำว่าผู้พลีชีพสามารถใช้ในวงกว้างมากขึ้นเพื่ออธิบายคนที่ทนทุกข์หรือเสียสละด้วยสาเหตุแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็ตาม ตัวอย่างเช่นอาจกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้พลีชีพในการทำงานถ้าเขาทุ่มเทให้กับอาชีพของเขามากเกินไป

ในระยะสั้นคำว่าผู้พลีชีพถือความคิดเรื่องการเสียสละความกล้าหาญและการอุทิศตนไม่ว่าจะเป็นในบริบททางศาสนาหรือในด้านอื่น ๆ ของชีวิต

Scroll to Top