จำนวนสูติบัตรคืออะไร

หมายเลขสูติบัตรคืออะไร

สูติบัตรเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่บันทึกการเกิดของบุคคล มันมีข้อมูลที่สำคัญเช่นชื่อเต็มวันที่และสถานที่เกิดหมายเลขติดต่อและหมายเลขใบรับรอง

หมายเลขสูติบัตร

หมายเลขสูติบัตรเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดให้กับแต่ละบันทึกการเกิด ทำหน้าที่ระบุและค้นหาเอกสารที่เป็นปัญหาได้อย่างง่ายดาย

ทำไมหมายเลขสูติบัตรถึงสำคัญ?

หมายเลขสูติบัตรมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ:

  1. บัตรประจำตัว: หมายเลขสูติบัตรใช้เพื่อระบุบุคคลที่ไม่ซ้ำกันและถูกต้อง
  2. Registry โยธา: หมายเลขสูติบัตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงทะเบียนพลเรือนของบุคคลนั้นจำเป็นต้องได้รับเอกสารอื่น ๆ เช่น ID, CPF และหนังสือเดินทาง
  3. หลักฐานอายุ: หมายเลขสูติบัตรใช้เพื่อพิสูจน์อายุของบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียนโรงเรียนการประมูลสาธารณะและได้รับผลประโยชน์ทางสังคม
  4. ลำดับวงศ์ตระกูล: หมายเลขสูติบัตรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิจัยลำดับวงศ์ตระกูลช่วยให้คุณสามารถวาดแผนภูมิต้นไม้และค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษ

วิธีค้นหาหมายเลขสูติบัตร?

หมายเลขสูติบัตรสามารถพบได้ในเอกสารเองมักจะอยู่ที่มุมขวาบน ประกอบด้วยลำดับตัวเลขและตัวอักษรที่ระบุบันทึก

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดเก็บหมายเลขสูติบัตรในที่ปลอดภัยเนื่องจากสามารถร้องขอได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดชีวิต

ข้อมูลที่มีอยู่ในสูติบัตร
ชื่อเต็มของบุคคล
วันเดือนปีเกิด
สถานที่เกิด
การติดต่อ (ชื่อแม่)
หมายเลขสูติบัตร

อ้างอิง