ชาตินิยมคืออะไร

ชาตินิยมคืออะไร

ชาตินิยมเป็นแนวคิดที่หมายถึงความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและความภักดีต่อประเทศ มันเป็นอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับอัตลักษณ์แห่งชาติวัฒนธรรมภาษาและความสนใจของประเทศที่เป็นปัญหา

แหล่งกำเนิดและการพัฒนาชาตินิยม

ชาตินิยมเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปดและต้นศตวรรษที่สิบเก้าในช่วงระยะเวลาของการปฏิวัติเสรีนิยมและการก่อตัวของรัฐชาติ มันได้รับอิทธิพลจากการตรัสรู้และความคิดของความเสมอภาคเสรีภาพและพี่น้อง

เมื่อเวลาผ่านไปชาตินิยมได้กลายเป็นพลังทางการเมืองและสังคมที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของรัฐการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการป้องกันผลประโยชน์ของชาติ

ลักษณะของชาตินิยม

ชาตินิยมมีคุณสมบัติหลักบางอย่าง:

  1. เอกลักษณ์ประจำชาติ: การประเมินค่าวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภาษาและประเพณีของประเทศ;
  2. อำนาจอธิปไตย: การป้องกันความเป็นอิสระและความเป็นอิสระทางการเมืองของประเทศ;
  3. ความรักชาติ: ความรักและความภักดีต่อบ้านเกิด;
  4. ความพิเศษ: ความคิดที่ว่าแต่ละประเทศมีความพิเศษและพิเศษ;
  5. การป้องกันผลประโยชน์ของชาติ: การคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศ

ชาตินิยมและอาการ

ชาตินิยมสามารถแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น:

  • การเคลื่อนไหวอิสระ: ต่อสู้เพื่อความเป็นอิสระและการแยกประเทศ;
  • ชาตินิยมชาติพันธุ์: การเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อชาติและวัฒนธรรมของกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงภายในประเทศ;
  • ลัทธิชาตินิยมของพลเมือง: การประเมินค่านิยมและหลักการประชาธิปไตยของประเทศ;
  • ลัทธิชาตินิยมทางวัฒนธรรม: การเพิ่มประสิทธิภาพของวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศ;
  • ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ: การคุ้มครองเศรษฐกิจของประเทศและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของประเทศ

คำวิจารณ์เกี่ยวกับชาตินิยม

ชาตินิยมยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแนวโน้มที่จะมีการยกเว้นและความขัดแย้งระหว่างประเทศ บางคนแย้งว่าชาตินิยมอาจนำไปสู่การเหยียดเชื้อชาติชาวต่างชาติและการแพ้

นอกจากนี้ชาตินิยมสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจัดการกับมวลชนและแสดงให้เห็นถึงการกระทำที่ก้าวร้าวต่อประเทศอื่น ๆ

บทสรุป

ชาตินิยมเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมที่สามารถมีทั้งด้านบวกและเชิงลบ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจต้นกำเนิดลักษณะและอาการของมันเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมและการเมือง

Scroll to Top