ชาวยาย

niponophilus

ความหมายของคำ

คำว่า “niponophile” เป็นคำนามชายที่หมายถึงบุคคลที่มีความสนใจความชื่นชมและความรักในวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภาษาและประเพณีของญี่ปุ่นเป็นคนที่ชื่นชมและให้คุณค่ากับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น .

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “niponophile” มีต้นกำเนิดในทางแยกสองคำ: “Nipon” ซึ่งหมายถึงญี่ปุ่นในภาษาญี่ปุ่นและ “ไฟลัม” ซึ่งมาจากกรีกและหมายถึงความรักความสัมพันธ์ ดังนั้น “niponophile” สามารถแปลได้อย่างแท้จริงว่า “คนรักของญี่ปุ่น”

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niponophile”

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niponophile”

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างของคำว่า “Niponophilo” คือ: Japonophile, คนรักของญี่ปุ่น, ผู้ชื่นชมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คำจำกัดความคำ

– คนที่มีความสนใจและชื่นชมวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างมาก
– บุคคลที่ให้คุณค่าและศึกษาประวัติศาสตร์ภาษาและศุลกากรของญี่ปุ่น
– คนที่ชื่นชมการทำอาหารดนตรีศิลปะและประเพณีญี่ปุ่น

วลีที่ใช้คำ

– จอห์นเป็น niponophile ที่แท้จริงเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
– มาเรียเป็น Niponofil ที่สันนิษฐานไว้เธอรวบรวมสินค้าญี่ปุ่นดั้งเดิม
– Niponophiles รวมตัวกันในกิจกรรมเพื่อแบ่งปันความรักที่มีต่อญี่ปุ่น

ตัวอย่างของคำในข้อความ

– Niponophile ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เขาสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นในระหว่างการเดินทางไปญี่ปุ่น
– Niponofila ดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นและรู้สึกยินดีกับเรื่องราวและการถ่ายภาพ
– กลุ่ม Niponophiles จัดงานเทศกาลวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเมือง

บทกวีด้วยคำ

– นักปรัชญา
– บรรณานุกรม
– Zoophilo
– Anglophilo
– ฟรานฟิล

anagrams ด้วยคำ

– ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “niponophile”

ฉันหวังว่าพจนานุกรมนี้จะช่วยให้เข้าใจความหมายต้นกำเนิดและการใช้คำว่า “niponophilus” ได้ดีขึ้น หากคุณเป็น niponophile ให้สำรวจและเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่อุดมสมบูรณ์!

Scroll to Top