ชีวิตที่ปลอดภัยของชีวิตคืออะไร

ชีวิตที่ปลอดภัยของชีวิตคืออะไร

การเรียกร้องในการประกันชีวิตเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตหรือทนทุกข์ทรมานกับความพิการถาวรรวมหรือบางส่วนที่ครอบคลุมโดยนโยบาย ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกันตนมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าชดใช้ค่าเสียหายที่ได้รับในสัญญา

อุบัติเหตุทำงานในประกันชีวิตได้อย่างไร?

เมื่อมีการประกันชีวิตเกิดขึ้นจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนบางอย่างเพื่อเรียกผู้ประกันตนและขอชดเชย โดยทั่วไปจำเป็นต้องนำเสนอเอกสารเช่นใบมรณะบัตรรายงานทางการแพทย์และบัตรกำนัลอื่น ๆ ที่ผู้ประกันตนต้องการ

หลังจากวิเคราะห์เอกสารผู้ประกันตนจะประเมินว่าการเรียกร้องดังกล่าวเป็นไปตามความคุ้มครองที่มีให้ในนโยบายหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นการชดใช้ค่าเสียหายจะถูกจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุโดยผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองที่พบบ่อยที่สุดในการประกันชีวิตคืออะไร?

ความคุ้มครองที่พบบ่อยที่สุดในการประกันชีวิต ได้แก่ :

 1. ความตายตามธรรมชาติ
 2. ความตายโดยไม่ตั้งใจ
 3. ความพิการถาวรทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบังเอิญ;
 4. โรครุนแรง;
 5. การวินิจฉัยโรคขั้ว;
 6. ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และโรงพยาบาล;
 7. ความช่วยเหลืองานศพ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านเงื่อนไขสัญญาอย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจว่าครอบคลุมความคุ้มครองใดในการประกันชีวิต

เอกสารที่จำเป็นในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการประกันชีวิตคืออะไร?

เอกสารที่จำเป็นในการเรียกการเรียกร้องในการประกันชีวิตอาจแตกต่างกันไปตาม บริษัท ประกันและความคุ้มครองที่ทำสัญญา เอกสารที่ร้องขอทั่วไปบางฉบับคือ:

 • ใบมรณะบัตร;
 • รายงานทางการแพทย์;
 • รายงานการเกิดขึ้น (ในกรณีที่เสียชีวิตโดยไม่ตั้งใจ);
 • เอกสารส่วนบุคคลของผู้ประกันตนและผู้รับผลประโยชน์;
 • หลักฐานการพำนัก;
 • เอกสารเฉพาะอื่น ๆ ที่ผู้ประกันตนร้องขอ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องติดต่อผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุดเพื่อรับรายการเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

วิธีเลือกประกันชีวิต?

ในการเลือกประกันชีวิตที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาปัจจัยบางอย่างเช่น:

 • ค่าความครอบคลุม;
 • ครอบคลุมเสนอ;
 • การยกเว้นและข้อ จำกัด ;
 • อายุสูงสุดสำหรับการจ้างงาน;
 • เวลาเกรซ;
 • ค่ารางวัล;
 • ชื่อเสียงของ บริษัท ประกัน;
 • ความคิดเห็นของผู้ประกันตนอื่น ๆ

ขอแนะนำให้เปรียบเทียบ บริษัท ประกันที่แตกต่างกันและขอใบเสนอราคาเพื่อค้นหาตัวเลือกการประกันชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

บทสรุป

การเรียกร้องในการประกันชีวิตเกิดขึ้นเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตหรือทนทุกข์ทรมานกับความพิการถาวรบางชนิดที่ครอบคลุมโดยนโยบาย ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกันตนมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้กับผู้รับผลประโยชน์ สิ่งสำคัญคือต้องทราบความคุ้มครองและขั้นตอนการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการประกันชีวิตรวมถึงการเลือก บริษัท ประกันภัยที่เชื่อถือได้และเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

Scroll to Top