ช่างก่ออิฐ

บล็อกพจนานุกรม: Broadro-do Brasil

ความหมายของคำ

คำว่า “Bricklayer-Dorsil” หมายถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างที่เชี่ยวชาญด้านงานก่ออิฐเช่นการก่อสร้างผนังพื้นและโครงสร้างคอนกรีต

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “Bricklayer” มีต้นกำเนิดในภาษาละติน “Petrarius” ซึ่งหมายถึง “คนที่ทำงานกับหิน” คำว่า “จากบราซิล” ระบุว่ามันเป็นช่างก่ออิฐเฉพาะของประเทศ

คำวิเศษณ์คำ

คำวิเศษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “บราซิล Bricklayer” อาจรวมถึงความชำนาญอย่างมืออาชีพอย่างระมัดระวังและอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้คำ

คำสันธานของคำ

คำสันธานที่สามารถใช้กับคำว่า “bricklayer-do-brazil” รวมและ แต่เพราะแม้ว่าในหมู่คนอื่น ๆ จะเชื่อมต่อความคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของมืออาชีพนี้

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างสำหรับ “Bricklayer-Do-Brazils” อาจเป็น: Builder, Master of Construction, คนงานก่อสร้าง, Alveneiro, และอื่น ๆ

คำจำกัดความคำ

  1. มืออาชีพที่เชี่ยวชาญในงานก่ออิฐ;
  2. รายบุคคลที่รับผิดชอบในการสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตและการก่ออิฐ;
  3. คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างผนังพื้นและโครงสร้างคอนกรีต

วลีที่ใช้คำ

1. Brase Bricklayer สร้างผนังที่เป็นของแข็งและทนได้

2. ฉันจ้างช่างก่ออิฐบราซิลเพื่อปรับปรุงบ้านของฉัน

3. ผลงานของช่างก่ออิฐบราซิลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาคารอาคาร

ตัวอย่างของคำในข้อความ

ผู้ก่ออิฐได้รับการว่าจ้างให้สร้างบ้านใหม่ในย่านที่อยู่อาศัย ด้วยทักษะและการดูแลเขายกผนังและวางพื้นอย่างแม่นยำ ผลงานของ Bricklayer-Do-Brazil ได้รับการยกย่องในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ

บทกวีด้วยคำ

คำที่สัมผัสกับ “bricklayer-do-brazil” รวมถึง: บราซิล, เมษายน, anil, ปืนไรเฟิล, ชนิด, บอบบาง, โปรไฟล์, fusil, และอื่น ๆ

anagrams ด้วยคำ

แอนนาแกรมที่เป็นไปได้บางตัวพร้อมตัวอักษรของคำว่า “บราซิลก่ออิฐ” ได้แก่ : การตีแผ่, การลิดรอน, การลิดรอน, การลิดรอน, สตูว์, การลิดรอน, การลิดรอน, สตูว์, ความลึก, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar ไม่ได้รับการสนับสนุน, เลี้ยงแกะ, underplay, สตูว์, underproof, underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish, depppolyolar, depppolylar, Depppolyolaryolaryolaryolaryolaryolar polyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral , depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolylar depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, สตูว์ , depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar , depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, Depppolyolar, สตูว์, Depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์ AR, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar , depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, underplay, underbverish, depppolyolar, depppolyolar Olar, Depppolyolar, Depppolyolar Depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, adprivelar underplay, underbverish underbverish, depppolyolar Olar, depppolylar, depppolyolar, depppolyolar , depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์ Bverish, depppolyolar, depppolylar Depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, underboly polyolar, depppolyolar, underbverish, depppolyolar , depppolylar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar polyolar, depppolyolar, depppolyolar underbverish, depppolyolar, depppolylar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar ive, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar , depppolyolar, underbverish, depppolyolar, depppolylar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar หลักฐาน, underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish, depppolyolar, depppolylar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar สตูว์สตู , depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish, depppolyolar, depppolylar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar Ateral, Depppoly, Stew, Stew, Deprivelar Underplay, Stew, Underproof Underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish, depppolyolar, depppolylar, depppolyolar, depppolyolar , สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์ , underproof, underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish, depppolyolar, depppolylar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar polyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, adprive, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish, depppolyolar, depppolylar, depppolyolar, depppolyolar , สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish, depppolyolar, depppolylar pppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly , สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, adprive, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish, depppolyolar, depppolylar, depppolyolar AR, Depppolyolar, Stew, Depppolyolar, Stew depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish polyolar, depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar , สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, กีดกัน, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, underbverish , depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์, deprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, adppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar AR, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar , depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, adprivelar underplay, สตูว์, underproof, underbverish, depppolyolar underbverish, depppolyolar Olar, Depppolyolar, Depppolyolar depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, stew, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, adprivelar underplay AR, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar , depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, adderplay underplay, underplay Yolar, depppolylar, depppolyolar depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, depppolyolar, สตูว์, depppolyolar, สตูว์, depppolateral, depppoly, สตูว์, สตูว์

Scroll to Top