ซีอีโอของ บริษัท คืออะไร

ซีอีโอของ บริษัท คืออะไร?

ซีอีโอหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารหลักของ บริษัท เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นำองค์กรและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ฟังก์ชั่นของ CEO

CEO ทำหน้าที่หลายอย่างภายใน บริษัท รวมถึง:

 1. กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของ บริษัท
 2. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์;
 3. ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 4. นำและกระตุ้นทีม;
 5. จัดการทรัพยากรทางการเงิน;
 6. เป็นตัวแทนของ บริษัท ก่อนที่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 7. สร้างความมั่นใจว่าธุรกิจการเติบโตและความยั่งยืน

ลักษณะของ CEO ที่ดี

ซีอีโอที่ดีมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างบางส่วนคือ:

 • ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง;
 • วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
 • ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแน่วแน่
 • ความสามารถในการกระตุ้นและมีส่วนร่วมกับทีม;
 • ความรู้เกี่ยวกับตลาดและอุตสาหกรรมที่ บริษัท ดำเนินงาน;
 • ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • ความสามารถในการจัดการกับแรงกดดันและการตัดสินใจที่ยากลำบาก
 • ความซื่อสัตย์และจริยธรรมวิชาชีพ

CEO เทียบกับ ประธานาธิบดี

แม้ว่าข้อกำหนดของซีอีโอและประธานาธิบดีมักจะใช้แทนกันได้ แต่พวกเขาอาจมีความหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรของ บริษัท ในบาง บริษัท ซีอีโอเป็นตำแหน่งสูงสุดในขณะที่ใน บริษัท อื่น ๆ ประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งสูงสุดและซีอีโอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา

บทสรุป

ซีอีโอมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของ บริษัท เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำองค์กรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และสร้างความมั่นใจว่าการเติบโตของธุรกิจและความยั่งยืน ซีอีโอที่ดีมีลักษณะเช่นความเป็นผู้นำวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และทักษะการสื่อสารซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

Scroll to Top