ซึ่งหมายถึงรหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์หมายถึงอะไร

รหัสไปรษณีย์รหัสที่อยู่ทางไปรษณีย์เป็นระบบที่ใช้ในบราซิลเพื่อระบุและจัดระเบียบตำแหน่งทางไปรษณีย์และที่อยู่ มันประกอบด้วยลำดับตัวเลขแปดตัวซึ่งแสดงถึงพื้นที่เฉพาะภายในเมืองหรือภูมิภาค

รหัสไปรษณีย์ทำงานอย่างไร

รหัสไปรษณีย์ถูกใช้โดยที่ทำการไปรษณีย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมอบจดหมายโต้ตอบและคำสั่งซื้อ แต่ละรหัสไปรษณีย์มีความหมายเฉพาะ:

  1. สองหลักแรกเป็นตัวแทนของภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
  2. สามหลักต่อไปนี้ระบุภาคไปรษณีย์ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่เฉพาะภายในภูมิภาค
  3. สามหลักสุดท้ายเป็นตัวแทนของ subarea ทางไปรษณีย์ซึ่งระบุสถานที่ที่แม่นยำยิ่งขึ้นภายในภาค

ขึ้นอยู่กับตัวเลขเหล่านี้ที่ทำการไปรษณีย์สามารถส่งการติดต่อและสั่งซื้อไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จะหารหัสไปรษณีย์ได้ที่ไหน?

รหัสไปรษณีย์สามารถพบได้ในสถานที่ต่าง ๆ :

  • บนเว็บไซต์ที่ทำการไปรษณีย์ผ่านการให้คำปรึกษาที่อยู่;
  • ในการจัดส่งแอปพลิเคชันและบริการสถานที่;
  • เกี่ยวกับการติดต่อและคำสั่งซื้อฉลาก;
  • ในรายการโทรศัพท์และคู่มือที่อยู่

ความหมายของรหัสไปรษณีย์คืออะไร

รหัสไปรษณีย์ไม่มีความหมายเฉพาะนอกเหนือจากฟังก์ชั่นของการระบุและจัดระเบียบที่อยู่ทางไปรษณีย์ เป็นเพียงรหัสตัวเลขที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมอบจดหมายโต้ตอบและคำสั่งซื้อ

รหัสไปรษณีย์มีราคาเท่าไหร่

รหัสไปรษณีย์เองไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นเพียงรหัสที่ใช้โดยที่ทำการไปรษณีย์ อย่างไรก็ตามการส่งจดหมายโต้ตอบและคำสั่งซื้อผ่านที่ทำการไปรษณีย์มีอัตราภาษีที่เฉพาะเจาะจงซึ่งแตกต่างกันไปตามน้ำหนักขนาดและประเภทของบริการที่เลือก

คำอธิบายเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ตามพระคัมภีร์

พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงรหัสไปรษณีย์โดยตรงเนื่องจากเป็นระบบขององค์กรไปรษณีย์ที่ทันสมัย ดังนั้นจึงไม่มีวิสัยทัศน์หรือคำอธิบายเฉพาะเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ตามพระคัมภีร์

คำอธิบายเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ตามจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณไม่มีมุมมองเฉพาะของรหัสไปรษณีย์เนื่องจากเป็นระบบขององค์กรไปรษณีย์ที่สร้างโดยมนุษย์ ดังนั้นจึงไม่มีคำอธิบายทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับความหมายของรหัสไปรษณีย์

คำอธิบายเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ตาม Tarot, Numerology, Moroscope และ Signs

ทาโรต์ตัวเลขดวงชะตาและสัญญาณไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรหัสไปรษณีย์เนื่องจากเป็นระบบองค์กรไปรษณีย์ ดังนั้นจึงไม่มีคำอธิบายเฉพาะเกี่ยวกับความหมายของรหัสไปรษณีย์ในการปฏิบัติที่ลึกลับเหล่านี้

คำอธิบายเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ตาม CANDOMBLE และ UMBANDA

Candombléและ Umbanda ไม่มีมุมมองเฉพาะของรหัสไปรษณีย์เนื่องจากเป็นระบบขององค์กรไปรษณีย์ที่สร้างโดย MAN ดังนั้นจึงไม่มีคำอธิบายทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับความหมายของรหัสไปรษณีย์ในศาสนาเหล่านี้

คำอธิบายเกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์ตามจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณไม่มีมุมมองเฉพาะของรหัสไปรษณีย์เนื่องจากเป็นระบบขององค์กรไปรษณีย์ที่สร้างโดยมนุษย์ ดังนั้นจึงไม่มีคำอธิบายทางจิตวิญญาณเกี่ยวกับความหมายของรหัสไปรษณีย์

ข้อสรุปสุดท้าย

CEP เป็นระบบองค์กรไปรษณีย์ที่ใช้ในบราซิลเพื่อระบุและจัดระเบียบที่อยู่ไปรษณีย์ มันไม่มีความหมายเฉพาะนอกเหนือจากฟังก์ชั่นการปฏิบัติ เป็นไปได้ที่จะค้นหารหัสไปรษณีย์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่นเว็บไซต์ที่ทำการไปรษณีย์แอปพลิเคชันการจัดส่งและป้ายกำกับการติดต่อ รหัสไปรษณีย์ไม่มีค่าใช้จ่ายในตัวเอง แต่การส่งจดหมายโต้ตอบและคำสั่งซื้อผ่านที่ทำการไปรษณีย์มีอัตราภาษีที่เฉพาะเจาะจง ไม่มีวิสัยทัศน์หรือคำอธิบายของรหัสไปรษณีย์ตามพระคัมภีร์, เวทย์มนต์, ไพ่ทาโรต์, ตัวเลข, ดวงชะตา, สัญญาณ, candomblé, umbanda หรือจิตวิญญาณ

Scroll to Top