ตัวแปรคืออะไร

ตัวแปรคืออะไร

ตัวแปรเป็นแนวคิดพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม มันเป็นพื้นที่หน่วยความจำที่เก็บค่าและสามารถอ้างอิงได้ด้วยชื่อ ตัวแปรอนุญาตให้โปรแกรมเมอร์จัดเก็บและจัดการข้อมูลแบบไดนามิกในขณะที่เรียกใช้โปรแกรม

ประเภทตัวแปร

มีตัวแปรประเภทต่าง ๆ แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์เฉพาะของตัวเอง บางประเภทที่พบมากที่สุดคือ:

  • ตัวแปรตัวเลข: เก็บค่าตัวเลขเช่นจำนวนเต็ม (int) และหมายเลขจุดลอยตัว (ลอย)
  • ตัวแปรข้อความ: จัดเก็บลำดับอักขระเช่นคำและวลี
  • ตัวแปรบูลีน: จัดเก็บค่าตรรกะเช่นจริง (จริง) หรือเท็จ (เท็จ).

การประกาศและการกำหนดตัวแปร

ในการใช้ตัวแปรในโปรแกรมคุณต้องประกาศและกำหนดค่าให้กับมัน คำสั่งกำหนดประเภทและชื่อของตัวแปรในขณะที่การกำหนดกำหนดค่าที่จะเก็บไว้

ตัวอย่างการประกาศและการกำหนดตัวแปรตัวเลข:

  
int อายุ; // คำสั่ง
อายุ = 25; // การกำหนด

ตัวอย่างการประกาศและการกำหนดตัวแปรข้อความ:

  
สตริง ชื่อ; // คำสั่ง
ชื่อ = "จอห์น"; // การกำหนด

การใช้ตัวแปร

ตัวแปรสามารถใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในโปรแกรม พวกเขาอนุญาตให้คุณจัดเก็บค่าชั่วคราวดำเนินการคำนวณควบคุมโฟลว์การดำเนินการและอื่น ๆ

ตัวอย่างการใช้ตัวแปรในการคำนวณ:

  
int a = 5;
int b = 3;
int sum = a + b;
cout << "ผลรวมของ" << "และ" << b << "เท่ากับ" << sum << endl ;

ในตัวอย่างนี้ตัวแปร "A" และ "B" ค่าจัดเก็บ 5 และ 3 ตามลำดับ ตัวแปร "ผลรวม" เก็บผลลัพธ์ของผลรวมระหว่าง "A" และ "B" ผลลัพธ์จะปรากฏบนหน้าจอ

บทสรุป

ตัวแปรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเขียนโปรแกรมช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการแบบไดนามิก การทำความเข้าใจแนวคิดของตัวแปรเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและการใช้งาน

Scroll to Top