ทารกเกิดมาพร้อมกับออทิสติกอะไร

อะไรทำให้ทารกเกิดมาพร้อมกับออทิสติก?

ออทิสติกเป็นความผิดปกติของพัฒนาการที่มีผลต่อการสื่อสารทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ แม้ว่าสาเหตุที่แน่นอนของออทิสติกยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ก็มีหลายทฤษฎีและปัจจัยที่สามารถนำไปสู่การเกิดขึ้น

ปัจจัยทางพันธุกรรม

การศึกษาแสดงให้เห็นว่าออทิสติกมีฐานพันธุกรรมที่แข็งแกร่ง การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการรวมกันของยีนบางอย่างสามารถเพิ่มโอกาสของเด็กที่พัฒนาความผิดปกติ อย่างไรก็ตามไม่มียีนเดียวที่รับผิดชอบต่อออทิสติก แต่เป็นการรวมกันของยีนหลายตัว

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้วสภาพแวดล้อมยังมีบทบาทในการพัฒนาออทิสติก การสัมผัสกับสารพิษในระหว่างตั้งครรภ์เช่นยาบางชนิดสารเคมีหรือการติดเชื้ออาจเพิ่มความเสี่ยงของออทิสติก อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ทั้งหมดส่งผลให้เกิดออทิสติก

อายุของพ่อแม่

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าอายุของผู้ปกครองสามารถมีอิทธิพลต่อความเสี่ยงของออทิสติกในลูกของพวกเขา ผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเล็กน้อยที่จะมีลูกที่เป็นออทิสติกเมื่อเทียบกับพ่อแม่ที่อายุน้อยกว่า อย่างไรก็ตามเด็กออทิสติกส่วนใหญ่เกิดจากพ่อแม่ที่อายุน้อยกว่า

ปัจจัยก่อนคลอด

ภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์เช่นการติดเชื้อมารดาโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์และการสัมผัสกับยาบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงของออทิสติก นอกจากนี้การคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดต่ำยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการพัฒนาความผิดปกติ

บทสรุป

ออทิสติกเป็นเงื่อนไขที่ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวมกันของปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าสาเหตุที่แน่นอนของออทิสติกยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่การวิจัยยังคงเข้าใจเงื่อนไขนี้ได้ดีขึ้นและพัฒนาการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพ

Scroll to Top