นวลลออ

nifurtiazol

ความหมายของคำ

Nifurtiazole เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากโปรโตซัวและแบคทีเรีย

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “Nifurtiazol” มีต้นกำเนิดมาจากทางแยกของคำว่า “Nifuril” และ “Thiazol” ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

คำวิเศษณ์คำ

– nifurtiazolly

คำสันธานของคำ

– และ
– หรือ
– แต่
– แม้ว่า

คำพ้องความหมายของคำ

– nifuratel
– nifurtoinol
– nifurzide

คำจำกัดความคำ

1. สารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากโปรโตซัวและแบคทีเรีย
2. ยารักษาโรคและยาต้านเชื้อแบคทีเรีย

วลีที่ใช้คำ

– Nifurtiazole มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อในลำไส้
– แพทย์กำหนด nifurtiazole เพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อ

ตัวอย่างของคำในข้อความ

ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำให้ใช้ nifurtiazol สามครั้งต่อวัน

ประสิทธิภาพของ nifurtiazole ในการรักษาโรคติดเชื้อได้รับการพิสูจน์โดยการศึกษาทางคลินิก

บทกวีด้วยคำ

– azol
– ดวงอาทิตย์
– เบ็ดปลา
– ประภาคาร

anagrams ด้วยคำ

– nifurazilot
– nifurazolit
– nifurazotil

Scroll to Top