นักประสาทวิทยา

niponologist

ความหมายของคำ

คำว่า “niponologist” หมายถึงบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภาษาและสังคมของญี่ปุ่นมันเป็นคำที่ใช้อธิบายผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “niponologist” ถูกสร้างขึ้นโดยทางแยกของคำว่า “Nipon” ซึ่งหมายถึงญี่ปุ่นในภาษาญี่ปุ่นและคำต่อท้าย “-iologist” ซึ่งบ่งบอกถึงผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการของวิชาเฉพาะ ดังนั้น “Niponologist” เป็นคนที่ศึกษาหรือเชี่ยวชาญในญี่ปุ่น

คำวิเศษณ์คำ

ไม่มีคำวิเศษณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niponologist”

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “niponologist”

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างสำหรับ “Niponologist” คือ: ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นนักวิชาการของญี่ปุ่นนักวิจัยที่สังคมญี่ปุ่น

คำจำกัดความคำ

– บุคคลที่เชี่ยวชาญในการศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภาษาและสังคมของญี่ปุ่น
– ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น
– นักวิชาการจากญี่ปุ่น

วลีที่ใช้คำ

– Niponologist นำเสนอการบรรยายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในบราซิล
– Niponologist ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศักดินาญี่ปุ่น
– Niponologist มีความคล่องแคล่วในภาษาญี่ปุ่นและรู้วัฒนธรรมของประเทศอย่างลึกซึ้ง

ตัวอย่างของคำในข้อความ

– Niponologist ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการศึกษาในเอเชีย
– งานวิจัยของ Niponologist เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับที่มาของ Haicai ญี่ปุ่น
– Niponologist สอนชั้นเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

บทกวีด้วยคำ

– นักมานุษยวิทยา
– นักสังคมวิทยา
– นักจิตวิทยา
– นักชีววิทยา
– นักวรรณคดี

anagrams ด้วยคำ

– ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “niponologist”

ฉันหวังว่าพจนานุกรมนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคำว่า “niponologist” หากคุณมีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือกำลังศึกษาเกี่ยวกับญี่ปุ่นการเป็นนักนิโปนิวโลจีอาจเป็นตัวเลือกอาชีพที่ยอดเยี่ยมหรืองานอดิเรก สำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศที่น่าสนใจนี้!

Scroll to Top