นายในพระคัมภีร์คืออะไร

Mister ในพระคัมภีร์คืออะไร?

พระคัมภีร์เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้คนนับล้านทั่วโลก มันมีชุดของคำสอนเรื่องราวและหลักการที่เป็นแนวทางชีวิตของผู้ซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตามมีคำศัพท์และแนวคิดบางอย่างที่ถือได้ว่า “ลึกลับ” หรือเข้าใจยากสำหรับคนจำนวนมาก ในบทความนี้เราจะสำรวจความลึกลับเหล่านี้บางส่วนในพระคัมภีร์

ความลึกลับแห่งศรัทธา

หนึ่งในความลึกลับหลักที่ครอบคลุมในพระคัมภีร์คือความเชื่อ ศรัทธาถูกอธิบายว่าเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นหรือพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ มันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับชีวิตทางศาสนาและถูกกล่าวถึงในหลายส่วนในพระคัมภีร์ไบเบิล การเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และคำสอนในพระคัมภีร์ต้องการศรัทธาและความลึกลับแห่งศรัทธานี้เป็นสิ่งที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์

ความลึกลับแห่งความรอด

ความลึกลับอื่นที่มีอยู่ในพระคัมภีร์คือความรอด คัมภีร์ไบเบิลสอนว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและถูกแยกออกจากพระเจ้า อย่างไรก็ตามผ่านการเสียสละของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเป็นไปได้ที่จะได้รับความรอดและชีวิตนิรันดร์ ความลึกลับแห่งความรอดนี้เกี่ยวข้องกับพระคุณของพระเจ้าการกลับใจของบาปและศรัทธาในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด

ความลึกลับของ Divine Providence

Divine Providence เป็นอีกหนึ่งความลึกลับที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ มันหมายถึงวิธีที่พระเจ้ากระทำในโลกและปกครองทุกสิ่ง คัมภีร์ไบเบิลสอนว่าพระเจ้าทรงเป็นอธิปไตยและมีแผนสำหรับมนุษยชาติ อย่างไรก็ตามการทำความเข้าใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้าจะเข้ากับสถานการณ์ของชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่มักจะหลบหนีความเข้าใจของเรา

ความลึกลับแห่งชีวิตหลังความตาย

พระคัมภีร์ยังกล่าวถึงความลึกลับของชีวิตหลังความตาย เธอสอนว่าความตายไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้า อย่างไรก็ตามรายละเอียดของสิ่งที่ชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความลึกลับ พระคัมภีร์เสนอคำอธิบายและสัญญาบางอย่าง แต่หลายแง่มุมยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

บทสรุป

พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยความลึกลับและแนวคิดที่ท้าทายความเข้าใจของมนุษย์ ศรัทธาความรอดความสุขุมรอบคอบและหลังจากความตายเป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของความลึกลับเหล่านี้ แม้ว่าเราอาจไม่เข้าใจแนวคิดเหล่านี้อย่างสมบูรณ์ แต่พระคัมภีร์ขอเชิญเราให้ไว้วางใจพระเจ้าและแสวงหาความสัมพันธ์กับพระองค์ผ่านการอ่านและการศึกษาพระคัมภีร์เราสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามบางข้อและเสริมสร้างศรัทธาของเรา

Scroll to Top