นิกาย

nigricorneo

ความหมายของคำ

คำว่า “nigricorno” เป็นคำคุณศัพท์ที่อธิบายสิ่งที่เป็นสีดำหรือมืดและมีพื้นผิวคล้ายกับแตร

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “nigricorno” มีต้นกำเนิดในภาษาละตินถูกสร้างขึ้นโดยทางแยกของคำว่า “nigrus” (สีดำ) และ “cornu” (ฮอร์น).

คำวิเศษณ์คำ

คำวิเศษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “nigricorno” คือ: nigricorly.

คำสันธานของคำ

ไม่มีคำสันธานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “nigricorno”

คำพ้องความหมายของคำ

คำพ้องความหมายบางอย่างของคำว่า “nigricorno” คือ: ดำ, มืด, มืด, corvine.

คำจำกัดความคำ

  1. ซึ่งมีสีดำหรือสีเข้ม;
  2. ซึ่งมีพื้นผิวคล้ายกับแตร

วลีที่ใช้คำ

1. ท้องฟ้ายามค่ำ

2. เต่าทะเลมีกระดองนิกรินอร์น

ตัวอย่างของคำในข้อความ

ชุดของนางแบบเป็นแบบ nigricorneous โดดเด่นบนแคทวอล์ค

ปีกของด้วงมีความสว่างและ nigricorneous

บทกวีด้วยคำ

คำที่สัมผัสกับ “nigricorno”: ฤดูหนาว, นิรันดร์, ทันสมัย, นรก.

anagrams ด้วยคำ

anagrams ไม่พบคำว่า “nigricorno”.

Scroll to Top