นิพพาน

Nirvanism

ความหมายของคำ

นิพพานเป็นหลักคำสอนทางปรัชญาและศาสนาที่พยายามไปถึงสถานะของเนอร์วาน่าซึ่งเป็นการปลดปล่อยวงจรการเกิดใหม่และความทุกข์ของ Samsara ตามความเชื่อของพระพุทธศาสนา

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “Nirvanism” มีต้นกำเนิดในภาษาสันสกฤตภาษาอินเดียโบราณที่ “Nirvana” หมายถึง “การสูญพันธุ์” หรือ “ลบ” คำต่อท้าย “ISM” หมายถึงหลักคำสอนหรือระบบความคิด

คำวิเศษณ์คำ

– นิพพาน

คำสันธานของคำ

– และ, แต่หรือเพราะดังนั้นดังนั้นดังนั้นดังนั้นดังนั้น ฯลฯ

คำพ้องความหมายของคำ

– ศาสนาพุทธ, คำสอนของเนอร์วาน่า, ปรัชญาของเนอร์วาน่า, ทางไปยังเนอร์วาน่า

คำจำกัดความคำ

1. หลักคำสอนทางปรัชญาและศาสนาที่พยายามไปถึงสถานะของเนอร์วาน่า
2. ระบบความคิดขึ้นอยู่กับการค้นหาการปลดปล่อยวัฏจักรของการฟื้นคืนชีพและความทุกข์ทรมาน

วลีที่ใช้คำ

– นิพพานเป็นปรัชญาที่สอนการเอาชนะความทุกข์ทรมานของมนุษย์
– ศาสนาพุทธเป็นหนึ่งในศาสนาหลักที่เป็นไปตามหลักการของนิพพาน

ตัวอย่างของคำในข้อความ

นิพพานเป็นหลักคำสอนที่สอนความสำคัญของการทำสมาธิเพื่อให้บรรลุสันติภาพภายใน ผู้ปฏิบัติงานของนิพพานแสวงหาการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณผ่านการทำความเข้าใจความไม่แน่นอนและการปลด

บทกวีด้วยคำ

– ศาสนาพุทธศาสนาฮินดูลัทธิเวทย์มนต์แพนเทียสนิยม

anagrams ด้วยคำ

– ไม่พบแอนนาแกรมด้วยคำว่า “Nirvanism”

การอ้างอิง:

  1. wikipedia
  2. dicio
Scroll to Top