บทกวีคืออะไร

บทกวีคืออะไร

บทกวีเป็นสาขาของทฤษฎีวรรณกรรมที่ศึกษาธรรมชาติและหลักการของบทกวี มันพยายามที่จะเข้าใจลักษณะและองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็นศิลปะบทกวีเช่นภาษา, ตัวชี้วัด, สัมผัส, โครงสร้างและอื่น ๆ

ลักษณะของบทกวี

บทกวีมีหลายลักษณะที่แยกแยะความแตกต่างจากประเภทวรรณกรรมอื่น ๆ บางส่วนคือ:

  1. ภาษา: บทกวีใช้ภาษาที่ซับซ้อนและมีสไตล์มากขึ้นสำรวจทรัพยากรเช่นคำอุปมาอุปมัยการพาดพิงและจังหวะ
  2. ตัวชี้วัด: บทกวีมีองค์กรที่เป็นจังหวะขึ้นอยู่กับข้อและบทกวีซึ่งสามารถติดตามตัวชี้วัดที่แตกต่างกันเช่น Decassy, ​​Alexandrino และอื่น ๆ
  3. Rhyme: สัมผัสเป็นองค์ประกอบทั่วไปในบทกวีและการทำซ้ำของเสียงนั้นอยู่ท้ายข้อพระคัมภีร์
  4. โครงสร้าง: บทกวีอาจมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเช่น Sonnets, Hai, Odes และอื่น ๆ

ความสำคัญของบทกวี

บทกวีมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้การวิเคราะห์เชิงลึกของบทกวีมากขึ้นช่วยให้เข้าใจเทคนิคและทรัพยากรที่ใช้โดยกวี นอกจากนี้บทกวียังมีส่วนช่วยในการชื่นชมและการตีความศิลปะบทกวีช่วยให้เชื่อมต่อกับความรู้สึกและความคิดที่แสดงออกโดยบทกวี

มากขึ้น

ตัวอย่างของบทกวี

เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทกวีลองดูข้อความที่ตัดตอนมาจากบทกวีของ Vinicius de Moraes “Sonnet of Pricefulness” ของ Vinicius de Moraes:

“จากทุกสิ่งที่รักฉันจะเอาใจใส่
ก่อนหน้าและด้วยความกระตือรือร้นและเสมอและทั้งสองอย่าง
แม้จะเผชิญกับเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ความคิดของฉันน่าหลงใหลมากขึ้น “

ในข้อความนี้เราสามารถสังเกตการใช้ภาษาที่มีสไตล์การปรากฏตัวของการสัมผัสในข้อและโครงสร้างของโคลงซึ่งประกอบด้วยสี่บทสี่บทแต่ละข้อ

บทสรุป

Poetics เป็นสาขาพื้นฐานของการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจศิลปะของบทกวี มันช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และชื่นชมองค์ประกอบที่ประกอบเป็นบทกวีเช่นภาษา, ตัวชี้วัด, สัมผัสและโครงสร้าง เมื่อเรารู้จักบทกวีเราสามารถเชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับบทกวีและเพลิดเพลินไปกับความงามและความหมายทั้งหมดของมัน

Scroll to Top