ปรากฏการณ์วิทยาคืออะไร

ปรากฏการณ์วิทยาคืออะไร

ปรากฏการณ์วิทยาเป็นปัจจุบันทางปรัชญาที่พยายามเข้าใจสาระสำคัญของสิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ที่มีประสบการณ์ มันเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบกับนักปรัชญาชาวเยอรมัน Edmund Husserl และมีอิทธิพลอย่างมากในด้านความรู้ต่าง ๆ เช่นจิตวิทยาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

แหล่งกำเนิดและแนวคิดหลัก

ปรากฏการณ์วิทยามีรากฐานมาจากปรัชญาของ Husserl ซึ่งเสนอวิธีการวิจัยตามคำอธิบายโดยละเอียดและการวิเคราะห์ประสบการณ์ชีวิต ตามที่เขาพูดมีความจำเป็นที่จะต้องระงับอคติและสมมติฐานที่จะสังเกตปรากฏการณ์อย่างเป็นกลางและเป็นกลาง

หนึ่งในแนวคิดหลักของปรากฏการณ์วิทยาคือ “ความตั้งใจ” ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกและวัตถุที่รับรู้ สำหรับ Husserl ประสบการณ์ที่มีสติทุกอย่างมักจะเป็นประสบการณ์ของบางสิ่งบางอย่างนั่นคือการมีสติมักจะนำไปสู่สิ่งภายนอกเสมอ

แอปพลิเคชันปรากฏการณ์

ปรากฏการณ์วิทยามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความรู้ด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่นในด้านจิตวิทยามันมีอิทธิพลต่อวิธีการมนุษยนิยมซึ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ส่วนตัวและการแสวงหาความหมายของชีวิต ในสังคมวิทยาปรากฏการณ์วิทยามีส่วนทำให้การศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์

นอกจากนี้ยังมีการใช้ปรากฏการณ์วิทยาในการวิจัยเชิงคุณภาพเช่นการสัมภาษณ์และการสังเกตเพื่อทำความเข้าใจมุมมองของบุคคลและประสบการณ์ของพวกเขา ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความซับซ้อนของประสบการณ์ของมนุษย์

  1. จิตวิทยาปรากฏการณ์วิทยา
  2. สังคมวิทยาปรากฏการณ์
  3. การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิพากษ์วิจารณ์และการโต้วาที

แม้จะมีอิทธิพลและความเกี่ยวข้อง แต่ปรากฏการณ์วิทยาก็ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เมื่อเวลาผ่านไป นักปรัชญาบางคนยืนยันว่ามันเป็นอัตนัยมากเกินไปและไม่ได้เสนอรากฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างความรู้ตามวัตถุประสงค์

คนอื่น ๆ ถามถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุคำอธิบายที่สมบูรณ์และเป็นกลางเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตเนื่องจากจิตสำนึกได้รับอิทธิพลจากความเชื่อค่านิยมและประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของเราเสมอ

อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์วิทยายังคงเป็นกระแสปรัชญาที่สำคัญและมีอิทธิพลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของมนุษย์และการแสวงหาความหมายและความหมายในชีวิต

ข้อมูลอ้างอิง:

  1. สารานุกรมทางอินเทอร์เน็ตของปรัชญา – Husserl
  2. สารานุกรมปรัชญาของสแตนฟอร์ด – ปรากฏการณ์วิทยา
Scroll to Top