ผู้ชายเกิดมาไม่ดี

มนุษย์เกิดมาไม่ดี: สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์

สาระสำคัญของธรรมชาติของมนุษย์

คำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เป็นเป้าหมายของการอภิปรายมานานหลายศตวรรษ จากนักปรัชญาชาวกรีกไปจนถึงนักคิดร่วมสมัยการอภิปรายว่ามนุษย์เกิดมาไม่ดีหรือไม่ดีตลอดชีวิตของเขาได้สร้างทฤษฎีและมุมมองที่แตกต่างกัน

วิสัยทัศน์ในแง่ร้าย: มนุษย์เกิดมาไม่ดี

หนึ่งในกระแสน้ำแห่งความคิดที่รู้จักกันดีคือมุมมองในแง่ร้ายซึ่งระบุว่ามนุษย์เกิดมาไม่ดีโดยธรรมชาติ จากมุมมองนี้มนุษย์ถูกเคลื่อนไหวโดยสัญชาตญาณที่เห็นแก่ตัวและรุนแรงแสวงหาความพึงพอใจของความปรารถนาของเขาโดยไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น

มุมมองนี้ได้รับการสนับสนุนจากทฤษฎีเช่นโทมัสฮอบส์ผู้ซึ่งอ้างว่ามนุษย์ถูกย้ายไปด้วยความกลัวและการแสวงหาอำนาจอย่างต่อเนื่อง สำหรับฮอบส์สังคมมีความจำเป็นในการควบคุมแรงกระตุ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และหลีกเลี่ยงความวุ่นวาย

ตัวอย่างที่โดดเด่น: “Man is Born Bad” เป็นคำแถลงที่สร้างความขัดแย้งตลอดประวัติศาสตร์

วิสัยทัศน์ในแง่ดี: มนุษย์กลายเป็นคนเลว

ในทางกลับกันมีคนที่เชื่อว่ามนุษย์กลายเป็นคนเลวตลอดชีวิตของเขาได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่เขามีชีวิตอยู่และประสบการณ์ที่เขาเผชิญ มุมมองที่มองโลกในแง่ดีนี้ระบุว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เอาชนะสัญชาตญาณดั้งเดิมของเขาและทำหน้าที่เห็นแก่ผู้อื่นและเห็นอกเห็นใจ

นักทฤษฎีอย่าง Jean-Jacques Rousseau ยืนยันว่าสังคมทำลายมนุษย์กฎที่กำหนดและค่านิยมที่ต่อต้านธรรมชาติที่ดีในตอนแรก สำหรับรูสโซส์การศึกษาที่เพียงพอเป็นพื้นฐานสำหรับมนุษย์ในการพัฒนาคุณธรรมและศักยภาพของเขา

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม

โดยไม่คำนึงถึงวิสัยทัศน์ที่นำมาใช้มันไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ วิธีที่เราสร้างขึ้นค่าที่ส่งถึงเราและประสบการณ์ที่เราได้สัมผัสกับบุคลิกภาพและทัศนคติของเรา

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาว่าในขณะที่มนุษย์สามารถมีความโน้มเอียงตามธรรมชาติสำหรับความเห็นแก่ตัวและความรุนแรงสภาพแวดล้อมที่เขาแทรกสามารถเสริมสร้างลักษณะเหล่านี้และกระตุ้นการพัฒนาคุณธรรมเป็นความเห็นอกเห็นใจและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน>

บทสรุป

คำถามเกี่ยวกับว่ามนุษย์เกิดมาไม่ดีหรือไม่ดีตลอดชีวิตของเขานั้นซับซ้อนและไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ธรรมชาติของมนุษย์มีหลายแง่มุมและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการกลายเป็นเรื่องยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าแต่ละคนมีเอกลักษณ์และมีความสามารถในการเลือกและแสวงหาการพัฒนาส่วนบุคคล โดยไม่คำนึงถึงความโน้มเอียงตามธรรมชาติของเรามันขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะพยายามปรับปรุงและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยุติธรรมและกลมกลืนมากขึ้น

Scroll to Top