ผู้สูงอายุคืออะไรและจุดประสงค์ของมัน

ผู้สูงอายุคืออะไรและจุดประสงค์

ผู้สูงอายุเป็นพื้นที่ของการศึกษาที่อุทิศให้กับอายุของมนุษย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง มันครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ เช่นการแพทย์จิตวิทยาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำความเข้าใจและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ความสำคัญของผู้สูงอายุ

ประชากรโลกเริ่มแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วและสิ่งนี้นำความท้าทายและโอกาสมาสู่สังคม ผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญเช่นโรคเรื้อรังความเปราะบางทางร่างกายและจิตใจการแยกทางสังคมและการเลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังพยายามที่จะให้คุณค่าและใช้ประโยชน์จากศักยภาพและประสบการณ์ของผู้สูงอายุส่งเสริมมุมมองเชิงบวกของอายุและการต่อสู้กับแบบแผนเชิงลบ

พื้นที่สำนักงานผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมหลายด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้สูงอายุ บางส่วนคือ:

 1. ผู้สูงอายุทางสังคม: มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตสังคมของผู้สูงอายุ;
 2. ผู้สูงอายุทางคลินิก: มุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยและการรักษาโรคและสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ;
 3. ผู้สูงอายุการศึกษา: พยายามที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความชราและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้สูงอายุ;
 4. ผู้สูงอายุชุมชน: เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการดำเนินการบูรณาการในชุมชน;
 5. ผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม: ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่มีต่ออายุและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ประโยชน์ของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุนำผลประโยชน์จำนวนมากมาสู่ผู้สูงอายุและสังคมโดยรวม บางส่วนคือ:

 • การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ;
 • การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค;
 • ส่งเสริมให้อายุมากขึ้นและมีสุขภาพดี;
 • การต่อสู้อคติและการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ;
 • การพัฒนานโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุ;
 • การประเมินค่าประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ;
 • การบูรณาการของผู้สูงอายุในสังคมและในชุมชน;
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมและความเป็นพลเมืองของผู้สูงอายุ

บทสรุป

ผู้สูงอายุมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอายุที่ดีและการประเมินค่าผู้สูงอายุ จากการศึกษาการวิจัยและการแทรกแซงพื้นที่แห่งความรู้นี้พยายามที่จะเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งมีส่วนทำให้สังคมที่ครอบคลุมและเป็นธรรมมากขึ้น

Scroll to Top