พฤติกรรมการใช้งานคืออะไร

พฤติกรรมการใช้งานคืออะไร

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเป็นแนวคิดพื้นฐานในด้านจิตวิทยาพฤติกรรม มันหมายถึงการกระทำโดยสมัครใจของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจากผลที่ตามมาที่การกระทำเหล่านี้เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมการตอบสนองซึ่งเป็นการตอบสนองอัตโนมัติต่อสิ่งเร้าพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานถูกควบคุมโดยผลที่ตามมาตามมา

หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมผู้ปฏิบัติงาน

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับหลักการพื้นฐานสามประการ:

  1. การเสริมแรง: เป็นกระบวนการของการเพิ่มโอกาสในการเกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นอีกครั้งโดยการนำเสนอการกระตุ้นแบบเสริมแรง ตัวอย่างเช่นหากเด็กได้รับคำชมจากการบ้านเธอจะมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำพฤติกรรมนี้ในอนาคต
  2. การลงโทษ: เป็นกระบวนการของการลดโอกาสของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยการนำเสนอสิ่งกระตุ้น aversive ตัวอย่างเช่นหากบุคคลได้รับสวนสาธารณะสำหรับสถานที่ต้องห้ามพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำพฤติกรรมนี้น้อยลง
  3. การสูญพันธุ์: เป็นกระบวนการของพฤติกรรมที่อ่อนตัวลงโดยการลบการเสริมแรงที่จะรักษาไว้ ตัวอย่างเช่นหากคนหยุดให้รางวัลสุนัขสำหรับการนั่งพฤติกรรมการนั่งสามารถลดลงได้เมื่อเวลาผ่านไป

ตัวอย่างพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน

พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานมีอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ :

  • ศึกษาเกรดที่ดี
  • ทำงานหนักเพื่อรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
  • เล่นกีฬาเพื่อรับเหรียญ;
  • ประหยัดเงินเพื่อซื้อสิ่งที่ต้องการ;
  • หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เป็นอันตรายเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี

ความสำคัญของพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้เราเข้าใจว่าผลที่ตามมามีอิทธิพลต่อการกระทำของเราอย่างไรและเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังใช้ในหลาย ๆ ด้านเช่นการศึกษาการฝึกอบรมสัตว์การบำบัดพฤติกรรมและการวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์

ในระยะสั้นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเป็นแนวคิดที่สำคัญในการทำความเข้าใจว่าการกระทำของเราได้รับอิทธิพลจากผลที่ตามมาที่พวกเขาผลิตได้อย่างไร โดยการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของพฤติกรรมประเภทนี้เราสามารถใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการ

Scroll to Top