ฟังก์ชั่นสังเคราะห์คืออะไร

ฟังก์ชั่นวากยสัมพันธ์คืออะไร

ฟังก์ชั่นไวยากรณ์เป็นแนวคิดไวยากรณ์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคำภายในประโยค มันเป็นตัวกำหนดบทบาทที่แต่ละคำเล่นในโครงสร้างของประโยคแสดงว่าเป็นเรื่องวัตถุวัตถุส่วนประกอบและอื่น ๆ

องค์ประกอบของฟังก์ชันวากยสัมพันธ์

มีองค์ประกอบที่แตกต่างกันที่สามารถทำหน้าที่วากยสัมพันธ์ในประโยค บางส่วนของหลักคือ:

  • หัวเรื่อง: เป็นคำที่ดำเนินการหรือทนทุกข์ทรมานกับการกระทำของคำกริยา โดยปกติเขาตอบคำถาม “ใคร” หรืออะไร?”. ตัวอย่าง: “The Cat Ran .”
  • วัตถุโดยตรง: เป็นคำที่ได้รับการกระทำโดยตรงของคำกริยา เขามักจะตอบคำถาม “อะไรนะ” ตัวอย่าง: “เขา ซื้อ หนังสือ”
  • วัตถุทางอ้อม: เป็นคำที่ทางอ้อมได้รับการกระทำของคำกริยา เขามักจะตอบคำถาม “ใคร?” หรือ “เพื่อใคร”. ตัวอย่าง: “เขา ให้ ของขวัญ สำหรับแฟนสาวของเขา “.
  • ส่วนประกอบเล็กน้อย: เป็นคำที่ทำให้ความหมายของชื่อสมบูรณ์โดยปกติแล้วคำนาม ตัวอย่าง: “เธอมี ความภาคภูมิใจ ของงานของเธอ “.
  • Advunct Adverbial: เป็นคำที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ของเวลาสถานที่โหมดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำกริยา ตัวอย่าง: “เขาออกไป วิ่ง “.

ตัวอย่างของฟังก์ชันวากยสัมพันธ์

เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าฟังก์ชั่นไวยากรณ์ทำงานอย่างไรดูตัวอย่าง:

วลี
หัวเรื่อง
วัตถุโดยตรง
วัตถุทางอ้อม
ส่วนประกอบเล็กน้อย
ผู้ช่วยคำวิเศษณ์
สุนัขสาย Dog
ฉันซื้อของขวัญให้แม่ i นำเสนอ แม่
เธอภูมิใจในงานของเธอ เธอ งาน
เขาวิ่งออกไป เขา กำลังทำงาน

บทสรุป

ฟังก์ชั่นไวยากรณ์เป็นแนวคิดพื้นฐานที่จะเข้าใจโครงสร้างของประโยคและความสัมพันธ์ระหว่างคำ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ว่าแต่ละองค์ประกอบมีส่วนช่วยในความหมายและการจัดระเบียบของประโยคอย่างไร โดยการทำความเข้าใจฟังก์ชั่นวากยสัมพันธ์ที่แตกต่างกันเป็นไปได้ที่จะสร้างข้อความที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน

Scroll to Top