มรดกทางประวัติศาสตร์คืออะไร

มรดกทางประวัติศาสตร์คืออะไร

มรดกทางประวัติศาสตร์เป็นชุดของสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีวิทยาศาสตร์สังคมหรือสัญลักษณ์สำหรับสังคมเฉพาะ สินค้าเหล่านี้อาจเป็นวัสดุเช่นสิ่งปลูกสร้างอนุสาวรีย์วัตถุเอกสารหรือไม่มีสาระสำคัญเช่นประเพณีงานปาร์ตี้ดนตรีการเต้นรำและอื่น ๆ

ความสำคัญของมรดกทางประวัติศาสตร์

มรดกทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเก็บรักษาความทรงจำและตัวตนของผู้คน ผ่านสินค้าเหล่านี้เป็นไปได้ที่จะรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิวัฒนาการของสังคมเมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้มรดกทางประวัติศาสตร์ยังมีส่วนช่วยในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสร้างงานและย้ายเศรษฐกิจท้องถิ่น

ประเภทของมรดกทางประวัติศาสตร์

มรดกทางประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น:

  • มรดกทางสถาปัตยกรรม: อาคาร, อาคาร, โบสถ์, บ้านประวัติศาสตร์;
  • มรดกทางโบราณคดี: ไซต์ซากปรักหักพังสิ่งประดิษฐ์;
  • สารคดีมรดก: เอกสารต้นฉบับหนังสือ;
  • มรดกที่จับต้องไม่ได้: ปาร์ตี้, เต้นรำ, ดนตรี, ประเพณี;
  • มรดกธรรมชาติ: สวนสาธารณะ, การจอง, ภูมิทัศน์;
  • มรดกทางอุตสาหกรรม: โรงงานเครื่องจักรสิ่งอำนวยความสะดวก
  • มรดกทางศิลปะ: ภาพวาดประติมากรรมงานศิลปะ

การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์

การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์เป็นพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นอมตะและถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อไปในอนาคตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้คน สำหรับสิ่งนี้จำเป็นต้องมีการอนุรักษ์การฟื้นฟูเอกสารและการศึกษามรดก

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐสถาบันวัฒนธรรมและสังคมโดยทั่วไปในการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้กฎหมายคุ้มครองและสิ่งจูงใจทางภาษีสามารถนำไปใช้เพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์และชื่นชมสินค้าเหล่านี้

บทสรุป

มรดกทางประวัติศาสตร์เป็นสมบัติที่ต้องมีค่าและเก็บรักษาไว้ มันเป็นไปได้ที่จะรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของผู้คนเสริมสร้างเอกลักษณ์ของสังคม การอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์เป็นความรับผิดชอบของทุกคนเพื่อให้คนรุ่นต่อไปสามารถเพลิดเพลินและเรียนรู้จากมรดกนี้

Scroll to Top