มาร์ตินลูเทอร์เสียชีวิตได้อย่างไร

Martin Luther เสียชีวิตอย่างไร

มาร์ตินลูเทอร์เป็นนักศาสนศาสตร์ชาวเยอรมันและพระที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ในศตวรรษที่สิบหก ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเขาที่จะท้าทายการปฏิบัติของคริสตจักรโรมันคาทอลิกในเวลานั้นมีผลกระทบยาวนานต่อประวัติศาสตร์ศาสนาและการเมืองของยุโรป

ชีวิตของ Martinho Luther

Martinho Luther เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1483 ในเมือง Eisleben ประเทศเยอรมนี เขาศึกษากฎหมายที่ Erfurt University แต่ละทิ้งอาชีพนักกฎหมายของเขาเพื่อเป็นพระ Luther เข้าสู่คำสั่งของ Agostinians และอุทิศตนเพื่อศึกษาเทววิทยา

ในปี ค.ศ. 1517 ลูเทอร์กลายเป็นที่รู้จักในเรื่องนี้ 95 วิทยานิพนธ์ของเขาซึ่งวิพากษ์วิจารณ์การปล่อยตัวโดยโบสถ์คาทอลิก วิทยานิพนธ์เหล่านี้ถูกโพสต์ที่ประตูโบสถ์ปราสาท Wittenberg ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์

การตายของ Martin Luther

Martinho Luther เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1546 ที่อายุ 62 ปี การตายของเขาเกิดขึ้นในเมือง Eisleben ที่ซึ่งเขาเกิด ลูเทอร์ไปเยี่ยมเมืองเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสถานที่อันสูงส่ง

แม้ว่าสาเหตุที่แน่นอนของการตายของเขาไม่แน่นอน แต่ลูเทอร์ก็ประสบปัญหาสุขภาพรวมถึงโรคไตและโรคหัวใจ ในช่วงชีวิตของเขาเขาเผชิญกับโรคต่าง ๆ และวิกฤตสุขภาพ

ลูเทอร์เสียชีวิตบนเตียงของเขาล้อมรอบไปด้วยเพื่อนและครอบครัว ร่างของเขาถูกฝังอยู่ในโบสถ์ปราสาท Wittenberg ซึ่งการกระทำของเขาเริ่มการปฏิรูปโปรเตสแตนต์

มรดกของ Martinho Luther

การตายของมาร์ตินลูเทอร์ไม่ได้ลดผลกระทบของความคิดและการกระทำของเขา ความกล้าหาญของเขาที่จะท้าทายอำนาจของคริสตจักรโรมันคาทอลิกและส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาทำให้มรดกอันยั่งยืน

การปฏิรูปโปรเตสแตนต์ซึ่งเริ่มต้นโดยลูเทอร์นำไปสู่การสร้างนิกายโปรเตสแตนต์หลายแห่งและการแบ่งส่วนของศาสนาคริสต์ตะวันตก งานเขียนและคำสอนของพวกเขายังคงมีอิทธิพลต่อการคิดศาสนศาสตร์และศาสนาจนถึงทุกวันนี้

Martinho Luther เป็นที่จดจำว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนาและเป็นผู้สนับสนุนเสรีภาพในการมโนธรรมและการปฏิรูปคริสตจักร

<ตัวอย่างที่โดดเด่น>

<บทวิจารณ์>


<คนถาม>
<แพ็คท้องถิ่น>
<แผงความรู้>


<ภาพแพ็ค>

Scroll to Top