มิลลิลิตรคืออะไร

มิลลิลิตรคืออะไร

MILLILITERS เป็นหน่วยของการวัดระบบเมตริกซึ่งแสดงด้วยสัญลักษณ์ “ML” มันมักจะใช้ในการวัดปริมาณของเหลวหรือสารจำนวนเล็กน้อย

วิธีการแปลงมิลลิลิตรเป็นหน่วยเสียงอื่น ๆ ?

ในการแปลงมิลลิลิตรเป็นหน่วยเสียงอื่น ๆ จำเป็นต้องรู้ปัจจัยการแปลง ตัวอย่างบางส่วนคือ:

  • 1 มิลลิลิตร (ml) = 0.001 ลิตร (l)
  • 1 มิลลิลิตร (ml) = 0.20288 ช้อนชา (c.c. )
  • 1 มิลลิลิตร (ml) = 0.06763 ช้อนโต๊ะ (C.S. )
  • 1 มิลลิลิตร (มล.) = 0.00423 ถ้วย (ถ้วย)

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของการแปลงที่เป็นไปได้ สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาตารางการแปลงหรือใช้เครื่องคิดเลขเฉพาะเพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

วิธีใช้มิลลิลิตรในชีวิตประจำวัน?

มิลลิลิตรมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อวัดปริมาณของเหลวจำนวนเล็กน้อยเช่นน้ำนมน้ำผลไม้น้ำมันและอื่น ๆ พวกเขายังใช้ในรายได้การทำอาหารสำนักงานคณะกรรมการยาและกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ความอยากรู้:

คุณรู้หรือไม่ว่ามิลลิลิตรน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสมีมวล 1 กรัมอย่างแน่นอน? ความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตรและกรัมนี้มีประโยชน์มากในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรุงอาหาร

หน่วยวัด
ปริมาตร
มวล (น้ำ 4 ° C)

milliliter (ml) 1 มล. 1 g
ลิตร (l) 1,000 มล. 1,000 กรัม
ชา (c.c. ) 5 มล. 5 g
ช้อนโต๊ะ (C.S. ) 15 มล. 15 กรัม
ถ้วย (ถ้วย) 240 มล. 240 G

ตารางนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและมวลกับการวัดทั่วไปบางหน่วย

Scroll to Top