ระบบประสาทส่วนกลางคืออะไร

CNS คืออะไร

CNS (ทะเบียนสุขภาพแห่งชาติ) เป็นระบบบัตรประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ใช้ระบบสุขภาพ Unified (SUS) ในบราซิล มันถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและควบคุมบริการสุขภาพที่มอบให้กับประชาชน

CNS ทำงานอย่างไร?

ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยหมายเลขประจำตัวเดียวซึ่งกำหนดให้กับผู้ใช้ SUS แต่ละราย หมายเลขนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งหมดเช่นการปรึกษาหารือการสอบการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลวัคซีนและอื่น ๆ

นอกจากนี้ระบบประสาทส่วนกลางยังช่วยให้การบูรณาการข้อมูลสุขภาพในระบบที่แตกต่างกันและสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย

ประโยชน์ CNS

CNS นำมาซึ่งประโยชน์หลายประการแก่ผู้ใช้ SUS และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผู้จัดการระบบ ประโยชน์หลักบางประการคือ:

  1. ความคล่องตัวมากขึ้นในการทำเครื่องหมายการบริการและการนัดหมาย;
  2. การตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยดีขึ้น
  3. การลดข้อผิดพลาดและความซ้ำซ้อนของข้อมูล;
  4. การปรับปรุงในการจัดการและการวางแผนบริการสุขภาพ
  5. ความเป็นไปได้ของการรวมเข้ากับระบบสุขภาพอื่น ๆ
  6. การควบคุมและความโปร่งใสมากขึ้นในการใช้ทรัพยากรสาธารณะ

วิธีรับ CNS?

เพื่อรับระบบประสาทส่วนกลางคุณต้องเข้าร่วมหน่วยสุขภาพ SUS และนำเสนอรหัสรูปภาพ การลงทะเบียนฟรีและสามารถทำได้โดยทุกคนโดยไม่คำนึงถึงอายุหรือสภาพสุขภาพ

หลังการลงทะเบียนผู้ใช้จะได้รับบัตรพร้อมหมายเลข CNS ซึ่งควรนำเสนอเมื่อใดก็ตามที่ใช้บริการสุขภาพของ SUS.

บทสรุป

CNS เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงการดูแลสุขภาพและการจัดการบริการสุขภาพในบราซิล ด้วยความเป็นไปได้ที่จะให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและบูรณาการการตรวจสอบสุขภาพของประชาชนให้ระบบสุขภาพที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น

Scroll to Top