ลัทธินิยมนิยม

บล็อกพจนานุกรม: niiianism

ความหมายของคำ

คำว่า “Niilianism” หมายถึงปรัชญาหรือทัศนคติของชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิเสธหรือการปฏิเสธบรรทัดฐานทางสังคมค่านิยมและการประชุม มันเป็นท่าทางของการปลดจากความคาดหวังและแรงกดดันจากภายนอกค้นหาอิสรภาพและความถูกต้องของแต่ละบุคคล

ต้นกำเนิดของคำ

คำว่า “Niilianism” มาจากชื่อของนักปรัชญาชาวเยอรมัน Friedrich Nietzsche ซึ่งเป็นที่รู้จักในความคิดของเขาเกี่ยวกับการปฏิเสธคุณค่าทางศีลธรรมแบบดั้งเดิมและการแสวงหามนุษย์ที่เอาชนะ คำว่า “Niilianism” ถูกสร้างขึ้นจากนามสกุลของนักปรัชญาเพิ่มคำต่อท้าย “ISM” เพื่อระบุหลักคำสอนหรือระบบความคิด

คำวิเศษณ์คำ

 1. niilianistically
 2. niilianistly

คำสันธานของคำ

 1. e
 2. หรือ
 3. แต่

คำพ้องความหมายของคำ

 1. อนาธิปไตย
 2. ปัจเจกนิยม
 3. anticonformism
 4. การกบฏ
 5. การปลด

คำจำกัดความคำ

 1. ปรัชญาที่ปฏิเสธหรือปฏิเสธบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม
 2. ทัศนคติของการปลดประจำการต่ออนุสัญญาและความคาดหวังภายนอก
 3. ค้นหาอิสรภาพและความถูกต้องของแต่ละบุคคล

วลีที่ใช้คำ

 1. “Niilianism เสนอให้หยุดพักกับบรรทัดฐานทางสังคมที่จัดตั้งขึ้น”
 2. “เธอใช้ชีวิตตามหลักการของ Niilianism”
 3. “Niilianism เป็นปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับอิสรภาพและความถูกต้อง”

ตัวอย่างของคำในข้อความ

niililism เป็นท่าทางทางปรัชญาที่ตั้งคำถามถึงค่านิยมและบรรทัดฐานที่สังคมกำหนด ผู้ที่รับใช้ Niilianism พยายามที่จะดำเนินชีวิตตามหลักการและความปรารถนาของตนเองโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้อื่น ปรัชญานี้ให้ความสำคัญกับเสรีภาพส่วนบุคคลและความถูกต้องกระตุ้นให้ผู้คนปฏิบัติตามวิธีการของตนเองและตั้งคำถามกับการประชุมทางสังคม

บทกวีด้วยคำ

 1. ความเห็นแก่ตัว
 2. เห็นแก่ผู้อื่น
 3. ความเห็นถากถางดูถูก
 4. ความสมจริง
 5. ความโรแมนติก

anagrams ด้วยคำ

 1. minialism
 2. inimilianois
 3. Inimilisian
Scroll to Top