วาระการประชุมคืออะไร

วาระคืออะไร

วาระการประชุมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารมวลชนและในด้านต่าง ๆ ของการสื่อสาร ประกอบด้วยรายการปัญหาที่จะได้รับการแก้ไขในยานพาหนะการสื่อสารเฉพาะเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารรายการทีวีวิทยุและอื่น ๆ

ความสำคัญของวาระ

วาระการประชุมมีความสำคัญเนื่องจากกำหนดหัวข้อที่จะจัดการในสิ่งพิมพ์หรือโปรแกรมทำให้มั่นใจว่าองค์กรและความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่นำเสนอ ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแนวทางการวิจัยการสอบสวนและการผลิตเนื้อหา

วิธีการสร้างวาระ

ในการอธิบายวาระการประชุมจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการเช่นความเกี่ยวข้องของเรื่องกลุ่มเป้าหมายกลุ่มปัจจุบันและอื่น ๆ นอกจากนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ของวาระนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจจะบรรลุด้วยการเปิดเผย

วาระการประชุมที่ดีควรมีข้อมูลที่ชัดเจนและมีวัตถุประสงค์ในธีมที่จะได้รับการแก้ไขรวมถึงการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลและคำแนะนำวิธีการที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดกำหนดเวลาและกำหนดลำดับความสำคัญของวิชา

ตัวอย่างของวาระ:

  1. ข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มราคาเชื้อเพลิง;
  2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางการเงิน
  3. รายงานความก้าวหน้าด้านสุขภาพ;
  4. บทความเกี่ยวกับการเปิดตัวภาพยนตร์ใหม่;
  5. การรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
หัวเรื่อง
แหล่งที่มา
กำหนดเวลา

ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ 10/05/2022
ผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางการเงิน นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง 15/05/2022
ความก้าวหน้าด้านสุขภาพ แพทย์พิเศษ 20/05/2022
เปิดตัวภาพยนตร์ใหม่ โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ 25/05/2022
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่น จัดงานจัดงาน 30/05/2022

ด้วยวาระการประชุมที่มีโครงสร้างที่ดีผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสามารถรับประกันคุณภาพและความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่จะส่งไปยังสาธารณะ นอกจากนี้วาระยังช่วยในการจัดระเบียบงานหลีกเลี่ยงการสูญเสียกำหนดเวลาและการขาดทิศทาง

Scroll to Top