วิธีการจัดตารางเวลาใน IRS

วิธีกำหนดเวลา IRS

กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารภาษีของรัฐบาลกลางในบราซิล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี IRS ให้บริการจัดตารางเวลาซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องหมายเวลาในการดำเนินการบริการต่าง ๆ เช่น CPF เป็นมาตรฐาน

ทีละขั้นตอนเพื่อปรับขนาด IRS

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ IRS: https://www.gov.br/receitafederal
 2. ในเมนูหลักคลิกที่ตัวเลือก “กำหนดเวลา”
 3. เลือกบริการที่ต้องการเช่น “CPF ปกติ” หรือ “การออกใบรับรอง”
 4. กรอกข้อมูลที่ร้องขอเช่น CPF ชื่อเต็มและวันเดือนปีเกิด
 5. เลือกหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดสำหรับคุณ
 6. เลือกวันที่และเวลาที่มีสำหรับการจัดตารางเวลา
 7. ยืนยันการกำหนดเวลาและเขียนหมายเลขโปรโตคอล

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าการแต่งตั้งใน IRS นั้นจำเป็นสำหรับการบริการบางอย่างและสามารถดำเนินการได้โดยทั้งบุคคลและนิติบุคคล นอกจากนี้จำเป็นต้องเข้าร่วมหน่วยบริการในวันและเวลาที่กำหนดด้วยเอกสารที่จำเป็นสำหรับบริการที่ร้องขอ

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการนัดหมายใน IRS

เอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามบริการที่ร้องขอ แต่มักจะต้องใช้:

 • ID รูปภาพ (RG, CNH, หนังสือเดินทาง ฯลฯ )
 • CPF
 • หลักฐานการอยู่อาศัย
 • เอกสารเฉพาะสำหรับแต่ละบริการ (ดูรายการในเว็บไซต์ IRS)

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบเว็บไซต์ IRS เอกสารที่จำเป็นสำหรับบริการที่ต้องการก่อนทำการนัดหมาย

บทสรุป

กำหนดเวลาใน IRS เป็นวิธีการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีหลีกเลี่ยงคิวและเร่งกระบวนการ ตามทีละขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้นและมีเอกสารที่จำเป็นในมือคุณสามารถให้บริการต่างๆได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่าลืมปรึกษาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ IRS สำหรับข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงและรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่มีอยู่และเอกสารที่จำเป็น

Scroll to Top