วิธีคำนวณความเร็วของสื่อสเกลาร์

วิธีคำนวณความเร็วสเกลาร์เฉลี่ย

ความเร็วสเกลาร์เฉลี่ยเป็นปริมาณที่แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดของวัตถุเมื่อเทียบกับเวลา มันเป็นแนวคิดพื้นฐานทางฟิสิกส์และสามารถคำนวณได้ง่ายๆโดยใช้สูตร:

vm = ΔS / ΔT < / h2>

ที่ไหน:

  • VM เป็นความเร็วสเกลาร์เฉลี่ย;
  • ΔS คือการกระจัดของวัตถุ;
  • Δt เป็นช่วงเวลา

ในการคำนวณความเร็วสเกลาร์เฉลี่ยเพียงแบ่งการกระจัดของวัตถุตามช่วงเวลาที่การกระจัดนี้เกิดขึ้น

ตัวอย่าง:

สมมติว่ามีรถเดินทางระยะทาง 200 กม. ในช่วงเวลา 4 ชั่วโมง ในการคำนวณความเร็วสเกลาร์เฉลี่ยเพียงใช้สูตร:

vm = 200 km / 4 h

vm = 50 km/h

ดังนั้นความเร็วสเกลาร์เฉลี่ยของรถคันนี้คือ 50 กม./ชม.

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าความเร็วสเกลาร์เฉลี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นั่นคือมันมีโมดูลและทิศทาง อย่างไรก็ตามเมื่อเราจัดการกับการเคลื่อนไหวของเส้นตรงเช่นเดียวกับในตัวอย่างของรถเราจะพิจารณาเฉพาะค่าตัวเลขของความเร็วโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของมัน

นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ว่าความเร็วสเกลาร์เฉลี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วเมื่อเวลาผ่านไป สำหรับสิ่งนี้จำเป็นต้องใช้แนวคิดอื่น ๆ เช่นความเร็วและการเร่งความเร็วทันที

ในระยะสั้นความเร็วสเกลาร์เฉลี่ยเป็นมาตรการที่ง่ายและมีประโยชน์ในการอธิบายอัตราการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดของวัตถุเมื่อเทียบกับเวลา มันถูกคำนวณโดยการหารการกระจัดตามช่วงเวลาที่สอดคล้องกัน

Scroll to Top