วิธีคำนวณโมล

วิธีการคำนวณ mol

โมลคืออะไร

mol เป็นหน่วยของการวัดที่ใช้ในเคมีเพื่อแสดงปริมาณของสาร มันถูกกำหนดให้เป็นปริมาณของสารที่มีหน่วยงานระดับประถมศึกษาจำนวนมาก (อะตอมโมเลกุลไอออน ฯลฯ ) กี่อะตอมที่มีคาร์บอน -12 12 กรัม

ทำไมต้องคำนวณ mol?

การคำนวณ MOL เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการทางเคมีต่าง ๆ เช่นการกำหนดปริมาณของรีเอเจนต์ที่จำเป็นในปฏิกิริยาเคมีโดยคำนวณมวลของสารจากจำนวนโมลในหมู่แอปพลิเคชันอื่น ๆ

วิธีคำนวณโมล?

ในการคำนวณโมลจำเป็นต้องรู้มวลของสารและมวลโมลาร์ มวลโมลาร์คือมวลของโมลของสารและแสดงเป็นกรัมต่อโมล (g/mol)

ในการคำนวณโมลใช้สูตรต่อไปนี้:

โมล = มวลของสาร/มวลโมลาร์

ตัวอย่าง:

คำนวณจำนวนโมลของน้ำ 50 กรัม (H2O)

  1. ขั้นตอนที่ 1: ค้นหามวลน้ำกราม
  2. มวลโมลาร์ของไฮโดรเจน (H) คือ 1 กรัม/โมลและมวลโมลาร์ของออกซิเจน (O) คือ 16 กรัม/โมล ดังนั้นมวลโมลาร์ของน้ำคือ 18 g/mol (2 x 1 g/mol + 16 g/mol)

  3. ขั้นตอนที่ 2: แทนที่ค่าในสูตร
  4. โมล = 50 กรัม/18 กรัม/โมล

  5. ขั้นตอนที่ 3: คำนวณผลลัพธ์
  6. โมล≈ 2.78 mol

ดังนั้นน้ำ 50 กรัมสอดคล้องกับประมาณ 2.78 โมล

บทสรุป

การคำนวณ MOL เป็นสิ่งจำเป็นในเคมีเพื่อกำหนดปริมาณของสารในตัวอย่าง การรู้วิธีคำนวณ MOL ช่วยให้คุณทำการคำนวณที่แม่นยำและได้รับผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในการทดลองทางเคมีและแอปพลิเคชันอื่น ๆ

ฉันหวังว่าบล็อกนี้จะมีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจวิธีการคำนวณโมล หากคุณมีคำถามใด ๆ ให้ทิ้งไว้ในความคิดเห็น!

Scroll to Top